Teyemmümü Bozan Haller

1-) Abdesti ve guslü bozan şeyler teyemmümü de bozar.
2-) Abdest ve gusül için su bulunur ve suyu kullanmak mümkün olursa teyemmüm bozulur.
3-) Bir yara veya özürden dolayı vücuduna su dokundurmadığı için teyemmüm etmek zorunda kalan kimsenin özrü ortadan kalkınca teyemmümmü bozulur.

Teyemmüm , sevgili Peygamberimiz (sav) e ve biz müslümanlara ibadetlerimizi yapabilmemiz için yüce Allah’ın ihsan ettiği bir kolaylıktır. Yapılan bir teyemmüm ile farz olsun nafile olsun istenildiği kadar namaz kılınabilir.

Bir Kimse cünüblükten kurtulmak için teyemmüm ettikten sonra abdesti bozulursa sadece abdest için teyemmüm eder. Cünüplükten kurtulmak için aldığı abdest bakidir, bozulmaz. Abdest almaya gücü yetmeyen bir kimse kendisine abdest aldıracak bir kişi bulamazsa teyemmüm eder.

Şafilere Göre Teyemmümün Farzları:

1-) Niyet etmek. Bu da iki kısımdır :
a-) Farz namaz , tavaf cuma hutbesi gibi farz olan herhangi bir şyin mübah kılınması için niyet getirmektir. Mesela ” farz namazı mübah kolmak için niyet ettim.”
b-) Nafile namaz veya nafile tavaf gibi herhangi bir nafile ibadeti mübah kılmak için niyet getirmek.
2-) Toprağı meshedilecek uzva nakletmek.
3-) Bütün yüzünü meshetmek
4-) Ellerini dirsekler ile beraber meshetmek
5-) Tertibe riayet etmek

Author: Dini

Bir cevap yazın