Posted in İslami Bilgiler

Namazın Cemaatle Kılınışı

1-) İmam, kılınacak namaza , cemaat de hem kılınacak namaza hemde imama uymaya niyet eder. Örneğin , ‘‘ niyet ettim…

Makalenin devamı...
Posted in İslami Bilgiler

İslamda Vacip ve Hükmü

Vacip ve Hükmü: Namazın farzları olduğu gibi , bir kısım vacipleri de vardır. Sübutu ayet , metevatir veya meşhur hadis…

Makalenin devamı...
Posted in İslami Bilgiler

İslamda Seferberlik Tanımı

1-) Bir insan doğduğu yerden , orayı satarak veya dağıtarak sürekli ve temelli yerleşmek amacıyla başka bir yere giderse gittiği…

Makalenin devamı...
Posted in İslami Bilgiler

İslamda Cuma Namazının Adabı

Cuma günü faziletli bir gün olduğu gibi perşembeyi cumaya bağlayan gece de çok faziletlidir, mübarektir. Bu sebeple cuma gecesini dua…

Makalenin devamı...
Posted in İslami Bilgiler

Şafiilere Göre Tadil-i Erkan

Namazın bir rüknü olup farzdır. Tadil-i erkana riayet etmeksizin kılınan namazları yeniden kılmak gerekir. Şafii mezhebinde tadil-i erkanla ilgili rükünler…

Makalenin devamı...
Posted in Abdestin Çeşitleri

Şafiilere Göre Setr-i Avret

Setr-i avret , rengini göstermeyecek bir şeyle avretini örtmektir. Örtünmek mümkün olduğu halde , avreti açık olarak namaz kılmak veya…

Makalenin devamı...
Posted in Abdestin Çeşitleri

Ruküda Şafiilerin Durumu

Şafiilere göre de rukü namazın rükünlerindne olup , farzdır. Ruküa eğilirken ellerini omuz hizasına kadar kaldırır ve tekbir alırlar.Ruküa ,…

Makalenin devamı...
Posted in Abdestin Çeşitleri

Namaza Niyet Nasıl Edilmelidir

Eğer namaz kılan kişi yalnız başına kılıyorsa : farz namazarla bayram ve vitir namazlarında bunları yerine getirirken , hangi vakitler…

Makalenin devamı...
Posted in İslami Bilgiler

Şafiilere Göre Namazın Sünnetleri

Şafiilere göre namazın sünnetleri iki çeşittir: 1-) Sünnet-i ba’ziye namazın bir parçası gibi sayılan sünnetler , bu çeşit sünnetle rbilerek…

Makalenin devamı...
Posted in İslami Bilgiler

İslamda Tadil-i Erkan

Namalzarda tadil-i erkan : namazın kıyam , rükü ve secde gibi rükünlerinin tam bir sükünet içinde içinde yapılmasıdır. Kısaca ,…

Makalenin devamı...