Şafilere Göre Sargının Hükmü

Bir uzuv kırılır veya yaralanırsa bağlanıp sırılması tabidir. Ancak sağlam olsaydı , gusülde veya abdestte yıkanması gereken bu uzuv için şunlar yapılır:

Birincisi : Sağlam yerleri yıkamak.


İkincisi : Sargı üzerine mesh etmek sargının tamamının mesh edilmesi gerekir.


Üçüncüsü: Kırık veya yaralı olan tarafın üzerinde sargı bulunduğundan yerine teyemmüm etmek. Abdestte , bu teyemmüm sargılı uzvun yıkanacağı sırada , yıkamadan evvel veya yıkandıktan sonra diğer uzva başlamadan önce olacaktır. Yani Tertibe riayet edilecektir. Cünüpte tertib mevzu bahis değildir.
Dördüncü: Sargı abdest azalarından olursa abdestli olması , başka bir yerde olursa cünüp olmaması icap eder.
Beşinci: Sargının kırık ve yaralı olan yerden başka bir yer kapsamaması gerekir.Ancak sargı bağlana bilmesi için muhtaç olduğu yerin sargının altında kalmasında beis yoktur. Fakat cünüplük için bir teyemmüm kafi gelir.
iki uzuv üzerinde sargı olursa abdest için iki teyemmüm alınacak. Sargılı uzuv teyemmüm azalarından birisi olursa , abdest almak ve teyemmüm etmekle beraber iyileştikten sonra o halde kılınan namazın iade edilmesi gerekir. Zira abdest eksik olduğu gibi teyemmüm de eksiktir. Yine sargılı uzuv teyemmüm azalarından biri olmaz , fakat abdestsiz iken sargı bağlanmış ise namazın iade edilmesi gerekir.

Şayet yaralı veya kırık uzvun üzerinde sargı olmazsa iki şey icap eder. Birincisi teyemmüm etmek ikincisi sağlam tarafı yıkamaktır. Uzuv iyileştiğinden sargı çözülürse abdestli olduğu takdirde onu ve ondan sonraki uzuvları yıkamak lazım gelir.

Author: Dini

Bir cevap yazın