Şafilere Göre Abdest

Şafii mezhebine göre ise abdestin farzu altıdır. Yukarıda sayıları dört farza ilaveten yüz yıkamaya başlandığında niyet etmek ve abdest azalarını yıkarken sırayı gözetmek tertibe riayet etmek de farzdır.

Niyet Herhangi bir şeyi yapmaya azim etmektir. Bu kalp ile olur kalp ile beraber dil ile de söylemek sünnettir. Yalnız dil ile söylemek kafi gelmez , Şafii mezhebine göre abdestin niyeti:
” Küçük hadesin hükmünü kaldırmaya niyet ettim ” veyahut da ” Farz olan abdesti eda etmeye niyet ettim” diye getirilir.
Veyahut namaz ve tavaf gibi abdeste muhtaç olan herhangi bir şeyin mübah kılınması için niyet getirilecektir. Ancak idrarını tutamayan veya müstehaze her zaman kanı akan kadın olan kimsenin ” namazı mübah kılmaya niyet ettim ” demesi lazımdır. Küçük hadesin hükmünü kaldırmaya niye ettim” dese caiz değildir. Çünkü akıntı devam ettiği için hades bakidir gitmiyor. Bir kimse abdestin niyetini getirmekle beraber serinlemeyi de kastederse sahih kavle göre caizdir.

Niyetin sahih olabilmesi için altı şart vardır :
a-) Müslüman olmak.
b-) Akıllı olmak deli veya sarhoş olan kimsenin niyeti caiz değildir.
c-) Abdest niyetinin yerine başka bir niyet getirirse mesela : temizlik için azalarını yıkayacağını katederse , abdesti sahih olmaz.
d-) Kalp ile olmasi yalnız ağzıyla niyet getirirse abdesti sahih olmaz.
e-) Niyetin abdestin sonuna kadar devam etmesi.
f-) Yüzü yıkamaya başladığı anda niyetin getirilmesi ” ondan evvel veya sonra olursa abdest sahih değildir.”

Niyeti azalara dağıtırsa mesela yüz yıkanırken yüzümün küçük hadesinin hükmünü kaldırmaya niye ettim ” ellerini yıkarken ” ellerimin küçük hadeslerinin hükmünü kaldırmaya niyet ettim” diye abdestin sonuna kadar her uzuv için ayrıayri niyet getirilirse cazidir.

Kendisi için abdest almak sünnet olan camiye girmek gibi bir şey için abdest niyeti getirilirse abdest sahih olmakla beraber onunla namaz kılınmaz.
Hanefi mezhebine göre abdest ve gusülde niyet farz değildir sünnettir.
Tertibe riayet etmek yani ilk önce niyet ile yüzü yıkamak sonra elleri dirsekleriyle beraber yıkamak sonra başı meshetmek sonra aşık kemikleriyle beraber ayakları yıkamak.

Yıkanması farz olan azaları yıkarken onlara bitişik olanın bir kısmını da yıkamak gerekir ki kesin olarak farz yerine gelmiş olsun. Abdest azalarından bir iğne ucu kadar kuru bir yer kalmayacak şekilde abdest almak gerekir. ” Şafilerde Ense meshedilmez.”

Dini Sohbeti sitemizde Dini konular devam etmektedir.

Author: Dini

Bir cevap yazın