Şafiilere Göre Tadil-i Erkan

Namazın bir rüknü olup farzdır. Tadil-i erkana riayet etmeksizin kılınan namazları yeniden kılmak gerekir. Şafii mezhebinde tadil-i erkanla ilgili rükünler daha önce namazın rükünleri bahsinde teferruatıyla anlatıldı.
Başlıca şunlardır :

a-) Tuma’ninet.
b-) İtidal.
c-) Secede itminan.
d-) iki secde arasında oturmak.
e-) iki secde arasındaki oturuşta itmihan.
f-) Rükünlerin tertibine riayet etmek.

Namazdan Kendi İsteğiyle Çıkmak:

Namaz kılanın kendi ihtiyarına bağlı olan bir işlem namazdan çıkması da İmam-i Azam’a göre bir rükün olduğundan farzdır. Fakat iki imama göre ” imam Ebu yusuf ve İmam Muhammed bu farz değildir. Bir kimse namazın sonunda teşehhüt miktarı oturduktan sonra kasten , namaza aykırı bir iş yapsa, yiyip içse ittifakla namazı tamam olur.


Bir kimse son oturuşta teşehhüt miktarı oturduktan sonra henüz ihtiyari ile namazdan çıkmadan önce namazın vakti çıksa veya başka bir namaz vakti girse i iki imama göre onun namazı tamamdır. İmam-ı Azama göre bozulmuş olur : çünkü bu namaza kendi iradesi ile son vermiş değildir.

Author: Dini

Bir cevap yazın