Şafiilere Göre Sehiv Secdesi Gerektiren Haller

1-) Namazın ” Eb az ” ismi verilen yani namazın ayrılmaz bir parçası gibi kabul edilen sünnetlerden birini unutarak veya bilerek terk etmek. Bunlar altı tanedir :
A-) Kunut kullanmak
B-) Kunut esnasında ayakta durmak.
C-)  ilk teşehhüt için oturmak.
D-) İlk teşehhütü okumak.
E-) Son teşehhütten sonra Peygamber’e (s.a.v) salavat getirmek.
F-) Son teşehhütten sonra Peygamber’in (s.a.v) alına salavat getirmek.

2-) Kasten yapılması namazı bozan bir fiili yanılarak işlemek Örneğin itidalı
rüku den doğrulunca ayakta durmayı fatiha okunacak kadar , celseyi iki secde arasındaki oturuşu teşehhüt okunacak kadar uzatmak , fazla bir rekat kılmak , fazla bir rüku , fazla bir secde etmek de böyledir.
3-) Kıldığı rekat sayısında şüphe etmek. Örneğin: üç rekat mı dört rekat mı diye şüpheye düşen, kimse az olan üç rekat kabul edip bir rekat daha kılar sonra sehiv secdesini kılar.
4-) Sözlü bir ruknü mahallinin dışına nakletmek. Öreğin: yerinde okumakla beraber fatihayı tekrar son oturuşta, son tayiyyatı ayakta okumak.
5-) Namazın ” eb’az” ından olan sünnetlerden birinin yerine getirip getirilmediğinden şüphe etmek.
6-) niyet ve iftitah tek birinden başka bir ruknü yapıp yapmamakta şüphe etmek. Örneğin: birinci rekatın secdesinde iken rukü edip etmediğniden şüpheye düşen bir kimse hemen rukua geri döner ve oradan itibaren rekatını tamamlar. Yani ruküdan sonra itidal eder : ondan sonra secdelerini yapar , namazın sonunda da sehiv secdesini yapar.

Şafiilere göre iki secdeden ibaret olan sehiv secdesi teşehhüt ile selam arasında yapılır

Author: Dini

Bir cevap yazın