Şafiilere Göre Secde

Her rekatta iki kere secde etmek farzdır. Secdenin asgarisi namaz kılan kimsenin alnını yere koymasıdır. Secdenin sahih olmasının şartları da şunlardır :

1-) Secdeyle başka bir şey kastedilmemelidir .Şayet itidalden yüzüstü düşerse tekrar itidale avdet edip yeniden secdeye varması lazımdır.
2-) Yedi aza üzerine secde edilmesi. Yedi aza : alın , iki diz , iki avuç , iki ayak parmaklarıdır.
3-) Alnın açık olması , külah veya sarık alın üzerine indiği halde bilerek secde edilirse namaz fesada gider. Bilmeyerek secde edilirse namaz fesada gitmez ancak secde müteber olmadığından namazın iadesi gerekir.
4-) Arka tarafın ön taraftan yüksek olması.
5-) Başın ağırlığının ve iki secde arasında oturmak ve iki secde arasındaki oturuşta itminan da şafiilere göre müstakil rükünler olup farzdır. onun için Şafiilere ikinci secdesini getirdikten sonra ikinci veya dördüncü rekat getirmek üzere kalkacaksa ikinci secdeden kalktığında önce hafif bir oturuşta bulunur , sonra ellerine dayanarak kalkar.

Author: Dini

Bir cevap yazın