Şafiilere Göre Namazın Kılınışı

Bir kimse sabah namazını kılmak isterse farz ve sünnetlerine uygun bir tarzda abdest alır. Sonra iki rekat abdest namazının sünnetini kılar. Sonra ezan okur ve iki rekat sabah namazının sünnetini eda eder. Sonra kamet getirir ve kamet duasını olur. Bilahare yüzünü tam kıbleye döndürür. ” Allah rızası için namaz namazının farzını kılmaya niyet ettim” şeklinde niyet getirip ” Allahü Ekber” diyerek ellerini omuzlarının hizasına kadar kaldırır ve tekbirin bitmesiyle beraber ellerini göbeğin üstüne indirerek sağ eliyle sol elinin bileğini tutar ve intitaf duasını okur. Sonra ‘‘ Euzü billahi mineşşeytanirracim” deyip besmele çeker ve fatiha’yi şetifi akabinde de zamm-ı sureyi okur. Sonra ” Allahü Ekber” diyerek diyerek iftitah tekbirin de olduğu gibi her iki elini kaldırır ve rukua varır. Ruküda üc daha ” Sübhane Rabbiye’i-azim” der

Sonra kalkar ve onunla braber ” Semi Allahü immen hamideh” da ilave etmesi de sünnettir. ” Mi’es-semavati ve mil’el ardi ve mil’e ma şi’te min şey’in ba’dü. Sonra secdeye kapanır. üç defa ” sünhane Rabbiye’l-ala der. Sonra oturur ve oturuşunda ” allahümmegfir’li verhamni ve ecbirni ve rzukni vehdini ve afini duasını okur. Sonra tekrar scdeye varır ve üç defa ” sübhane rabbiye’l-ala der. Sonra bşaını kaldırığ az birşey oturur ve ayağa kalkar. Euzü besmele çeker. Fatiha zamm-ı süre okur. Sonra birinci rekatta olduğu gibi rukua gider ve itidala kalkar. Bu sefer itidalda kunut duası okur. Kunutu bitirdikten sonra normal olarak birinci rekatta olduğu gibi iki defa secde eder. Sonra da oturur. Ellerini dizleri üzerine kor. Şehadet parmağı hariç sağ elinin parmaklarını yani ettehiyyatü’yü okur. Teşehhütle ” illallah” dediği zaman şehadet parmağını kaldırır ve selam verinceye veya ilk teşehhütte ayağa kalkıncaya kadar öyle bırakacaktır. Sonra salavat ve dua okur. Sonra sağa ve sola ” es-selamü aleyküm ve rahmetullahi” der.

Diğer namazların sabah namazından farkları yoktur. Yalnız onlarda kunut duası yoktur. Ayrıca onlarda ikinci rekatta sücuddan sonra teşehhüt okunup ” Allahümme selli’ ala Muhammedin” dedikten sonra kalkılır. Öğle ikindi ve yatsı namazları dört rekat , akşam namazı da üç rekat kılınıp sonra teşehhüt okunacaktır.

Şafii mezhebinde vitir namazı nafile namazlardandır. Yatsı namazına tabi olup ondan sonra kılınır. En azı bir rekattır. En çoğu ve efdali olan bir rekattır, vitir namazını bir rekattan fazla kılmak isteyen kimse için en iyisi iki rekat kılıp selam vermek son rekatı da ayrı bir niyet ve selamla eda etmektir Yalnız , akşam namazı gibi bir selam ile bitir namazını kılmak da caizdir. Ramazan-ı şerife vitir namazını cemaatle kılmak sünnettir. Ayrıca ramazan-ı şerifin yarısından sonra , sabah rukudan sonra itidal halinde kunut duası okumak da sünnettir. Kunut duasında bütün dualarda olduğu gibi elleri kaldırmak sünnettir. Hitamında elleri yüze sürmemek daha efdaldir.

Author: Dini

Bir cevap yazın