Şafiilere Göre Kıraat

Şafiilere göre kıraatta Fatiha’nın okunması herkes için farzdır. İSTer imam , ister muktedi ,ister münferit olsun fatiha’Dan son zammı süre okumak sünnettir. Muktedi. yalnız gizli namazlarda veya imamın sesini işitmediği cehri namazlarda zammı süre okur.Sonradan gelip zamanında imama yetişemeyen mesbuk müstesna namaza duran herkes , her rekatta fatiha okumakla mükelleftir.

Fatiha’nın sahih olmasının şartları şunlardır :

1-) Namaz Kılanın fatiha’yı kendi işiteceği kadar açıktan okuması.
2-) bütün harflerin okuması. Bir harfini ve fatiha’nın ön dört şeddelerinden birisini bırakırsa kıraati fesada gider.
3-) Bir harfi başka bir harf ile değiştirmemesi. Mesela : Bir kimse ” dad” harfini ” za” harfine çevirerek okursa kıratı sahih değildir. ” Dallin” yerine ” zallin ” demek gibi.
4-)Manayı değiştirecek bir hareke hatası yapmamak. Mesela ” en’amte” deki ” ta ” harfini zamme veya kesre ile bilerek okuyan kimse tehlikeye girer. Bilmeyerek veya unutarak okursa doğrusunu okuması gerektiği gibi , sehiv secdesi yapacaktır.
5-) Arapça olarak okumak.
6-) Kıraatte tertibe riayet etmek.
7-) Muvalat etmek. Yani kelimeleri ardı ardında okuyup aralarında teneffüs miktarından fazla fasıla vermemek.
8- Her rekatta besmele ile fatiha’yı okumak.
9-) Ayakta okumak , hasta olmayan bir kimse fatiha’nin tümünü veya bir kısmını ayakta değil , rüküda veya rüküa varırken okursa namazı batıldır.

Musalli Fatiha’yı bilmezse , yerine Kur’an-ı Kerimin herhangi bir yerinden yedi ayet okur. Onu da bilmezse yerine Allah’ı zikreder. Yalnız fatiha yerine okunacak şey, Fatiha’dan eksik olmamalıdır. Zikir de bilmezse Fatiha okunacak kadar durmalıdır. Fatiha’nın mealini okumak caiz değildir.

Kıyamda iftitah tekbirini aldıktan sonra , gizlice iftitah duasını okumak , sonra eüzü çekmek sünnettir. İmamın Fatiha’dan sonra ve zammı süreden önce belli duayı okuması sünnettir. Fatiha’dan sonra ” amin ” demek sünnettir. Sabah namazının her iki rekatında , diğer namazların ilk iki rekatında fatiha’dan sonra zammı sure okumak da sünnettir.

Author: Dini

Bir cevap yazın