Şafiilere Göre Ka’de-i Ahire

Şafiilere Göre :

Selamdan önce oturuş bir rükün olup farzdır.Oturuş nasıl olursa olsun caizdir. Ancak birinci oturuşta , iftiraş etmek ” yani sol ayağı üzerine oturmak ve sağ ayağı dikmek ” sünnettir. Sabah namazı hariç , bütün farz namazların ilk iki rekatından sonra teşehhüt okumak sünnettir.

Son teşehhütü okumak: Bir rükün olup farzdır. Bunun şartları da şunlardır:

1-) Teşehhütün ” Azında” bulunan kelime , harf şedde ve hareketlere riayet etmek.
2-) Arapça olarak okumak : Arapça olarak okuması ve öğrenilmesi mümkün odluğu halde onu başka bir lisan ile tercümesine okumak caiz değildir.
3-) Normal olarak tasılasız okumak.
4-) kendi işiteceği kadar açıktan okumak.
5-) Oturarak okumak.

Son oturuş ” teverrük” üzere oturuş sünnettir.

Son oturuş Hz. Peygamber’e a.s salavat getirmek:

Namazın bir rüknü olup , farzdır. Salavatın azı ve ekmeli vardır. Salavat da salat kelimesiyle peygamberin (a.s) ismini veya sıfatını zikretmek şarttır. Salat yerine selam denilse caiz değildir. Teşehhüt ve salavatın akabinde dua etmek sünnettir.

Birinci Selamı vermek: namazın bir rüknü olup , farzdır. En azı ” Esselamu aleyküm” dür. önce sağa sonra sola selam vermek sünnettir. Tenvin ile selam verip kimse sağ ve sol yanındaki melek ve mümin olan ins ve cinsleri niyet eder. Ayrıca imam ise kendisine uyanları da niyet eder. Me’mun ise , imamın selamını almaya da niyet eder. Sağ tarafa selam verirken sağ yanağı , sol tarafa selam verirken de sol yanağı arkadan görünecek kadar başı döndürecektir.

Rükünlere Riayet etmek: de namazın farzıdır. yani namazın rükünlerinde ki sırayı gözetmektir. Bir kimse bilerek tertibi terk ederse namazı fesada gider. Fiili rükünler de ” Kıraat , rükü ve secde gibi ” bu böyledir. Ama selamdan başka teşehhüt gibi kavli bir rüknü secde gibi fiili bir rükünden evvel veyahut salavat gibi kavli bir rüknü teşehhüt gibi kavli bir rükünden önce getirirse , namazı tesada gitmez . Fakat önceden yaptığı şey sayılmaz.

Böylece, hanifilerde altı tane olan rükün şafiilerde on yediye ulaşmış oluyor. Bunlar iftitah tekbiri ,kıyam , rükü , secde ortak olup buna niyet , Fatiha’yı Şerife okumak . Tuma’ninet. İtidal , itidalde itminan , secdede itiman. İki secde arsaında oturmak , secde arsaında oturuşta itminan, Selamdan önceki otıruş Son teşehhütü okumak , Son teşehhütün sonunda teşehhütü okumak , Son teşehhütün sonunda Peygambere (s.a.v) salavat getirmek. Birinci selamı vermek ve rükünlerin teribine riayet etmektir.

Author: Dini

Bir cevap yazın