Şafiilere Göre İftitah Tekbiri

Şafii mezhebinde iftitah tekbirinin on eş şartı vardır :

1-) Gücü yeterse Arapça olması , şayet arapça olarak getiremez ve öğrenemezse bildiği lisan ile getirebilir.
2-) Ayağa kalkabilir ise, farz namazında tekbiri ayakta alması , nafile namazda tekbiri oturarak almak da caizdir.
3-) Lafza’i celal ” Allah” ve ”Ekber kelimelerini söylemek. Lafza’i celal yerine mesela : ” Rahman ve Ekber yerine ” Azam kelimelerini zikretmek caiz değildir.
4-) Allah lafzının baş harfi olan hemzeyi uzatmamak. Uzatılırsa istifham soru manası belirtir. Manası : Allah büyük müdür olur. Bu okuyuş yanlıştır.
5-) ” BA” harfini uzatmamak. Uzatılırsa davul manasına gelen ” kebir’in cem’i olur.
6-) ” BA” harfini şeddeli olarak okumamak.
7-) Lafza’i celal ile ekber kelimesinde arasında vav harfini getirmemek.
8- ” Ekber” kelimesinin başına ” vav” garfini ilave etmemek.
9-) Lafza’i celal ile ekber kelimesinin arasında durmak.
10-) ” tekbiretül ihram’i getirirken , klendi kendine duyuracak kadar sesini yükseltme. duymayacak kadar gizlice getirirse caiz değildir.”
11-) Vakitli namaz için vaktin girmesi.
12-) Yüz kıbleye dönük iken tekbiri getirmek.
13-) imama uymuş olanın ” me’mun” tekbiri imamın tek birinden sonra olması.
14-) Kıraatin sahih olduğu yerde tekbir alması.
15-) Tekbirde bulunan garflerin hepsini eksiksiz getirmek.

Elin kaldırılışıyla tekbire başlayışın ve elin indirilişi ile tekbirin bitişin birlikte olması sünnettir. Şayet tekbire başlamadan önce ellerini kaldırmışsa tekbirin bitimiyle beraber onları indirir.


” iftitah tekbiri’ne başladığında ellerin kaldırıp , avuçların omuz hizasına kadar yükseltilmesi sünnettir. İmam olan kimse yüksek bir sesle tekbir almalıdır. Sesi kafi gelmediği takdirde , cemaate duyurmak için başka bir kimse imamın tekbirini yüksek sesle tekrarlaya bilir.
Dikkat! İmam tekbirini tamamlamadan cemaat tekbir almamalıdır. Cemaat tekbirlerini imamın tekbiri bittikten sonra almalıdır. Aksi tekdirde imam namaza başlamadan ona uymuş olur ki bu da sahih değildir. Bu şekilde yapan cemaatin namazı olmaz.

Author: Dini

Bir cevap yazın