Şafiilere Göre Bayram Namazı

Şafiiler bayram namazları vacip değil müekked sünnettir. münferiden kılınabilirse de cemaat halinde kılınması daha efdaldir. Yalnız minada hacılar için münferiden kılmak daha evladır. Bayram namazı iki rekattır. Ezanı ve Kameti yoktur. Kamet yerine ” Es-salete cami’aten” denilir. Önce iftitah tekbiri alınır. Her iki tekbir arasında orta uzunlukta bir ayet kadar ara verilir. Gizlice ” Subhanallahi vel hamdülillahi vela ilahe ilallahu vallahu ekber” demek sünnettir. Sonra ” Euzu besmele” çekilir.

Fatihadan ve zamm-ı sure okunur. İkinci rekatta yine fatiha’dan önce beş tekbir alınır. Bütün alınan tekbirler için eller omuzlar hizasına kaldırılır. İftitah tekbiri müstesna tekbirler namazın heyetindendirler. Tamamıyla veya bir kısmıyla terk edilirse sünnet olduğundan namaza halel gelmez. Bunun için şafiilere nispetle eksik tekbir getiren hanefi bir imam iktida etmekle bir sakınca yoktur.

Author: Dini

Bir cevap yazın