Şafiilerde Namaz Bozan Haller

1-) Küçük olsun büyük olsun hadesin arız olması.
2-) Namaz kılan kimsenin vücuduna , elbisesi veya namaz kıldığı yere necaseten değmesi.
3-) kasten bir anlık dahi olsa avret yerinin açılması.
4-) Bir mana ifade etsin yada etmesin iki harf veya bir mana ifade een bir harfi söylemek.
5-) Rüku ve sücud gibi fiili bir ruknü bilerek fazla getirmek veya namazda olmayan yürüme veya vurma gibi üç harekette bulunmak. Büyük bir adı atmak az iş de ol namazı ifsad eder.
6-) Yemek yemek veya su içmek.
7-) Niyetini değiştirmek.
8- ) Kıbleden yüz çevirmek veya çevirtilmek.
9-) Fiil veya söz ile irtidal etmek.
10-) Kısa sukün olan itidali , fatiha kadar iki secde arasındaki celseyi de teşehhüt kadar uzatmak.
11-) iki fi’l-i rukni ile imamdan mazeretsiz geri kalmak veya bilerek imamdan önce bir rükn-i fiiliyi getirmek. Mesela , imam Fatiha’da olduğu halde hem rukü hem itidal getirmek.
12-) Mest müddetinin doldurulması.
13-) Niyte veya namazın şartlarından birisinde şüpheye düşmek.
14-) Namazdan çıkmak için azmetmek veya tereddüt etmek.

Author: Dini

Bir cevap yazın