Ruküda Şafiilerin Durumu

Şafiilere göre de rukü namazın rükünlerindne olup , farzdır. Ruküa eğilirken ellerini omuz hizasına kadar kaldırır ve tekbir alırlar.Ruküa , eğilirken ellerini omuz hizasına kadar kaldırır ve tekbir alırlar. Rukü için ondan başka bir şeyi kaldırır ve tekbir alırlar. Rukü için ondan başka bir şeyi söylememek lazımdır. Turma’ninet farzdır. Tuma’ninet , iki rükün arasında bir müddet sakince durmak , acele etmemektir.

Ruküdan kalkıp , Ruküa varmadan evvelki hale gelmek itidal de farzdır. itidalin muteber olması için onu kastetmek gerekir. İtidale kalkarken her iki elin omuzlarının hizasına kadar kaldırması sünnettir. Kunut ve tesbihin namazı hariçi itidalin uzatılmaması gerekir. Kunut duası okunurken elleri yukarı doğru kaldırıp açmak da sünnnettir. İmam kunut okurken muktedi dua için ” Amin” der. Fakat imam ” Feinneke takdi ” den baslayıp medh ve senayı okuduğun da muktedi okur. Kunutu okumayan hanefiyyül mezhep bir imama uyan kimsenin , imam selam verdikten sonra sehib secdesi yapması sünnettir. Kunut duasini bilmeyen kimse dua ve medhu sena içeren bir ayet okursa mesela ihlas süresi gibi kafidir. Yine itidalde tuma’ninet de şafiilerce farzdır.

Author: Dini

Bir cevap yazın