Namazın Farzları

Namazın farzları on ikidir. Bunlardan altısı , dana namaza başlamadan önce yapılması gereken farzlardır iki bunlara ” namazın şartları ” denir. Altısı da namazın içinde yapılması gereken farzlardır ki bunlar da namazın rükünleri denir. Namazın sahih olabilmesi için bu on iki farzın eksiksiz olarak yerine getirilmesi gerekir.

Namazın Şartlari (Altıdır) :

1-) Hadesten Taharet
2-) Necasetten Taharet
3-) Setr-i Avret
4-) İstikbal-i Kıble
5-) Vakit
6-) Niyet

Namazın Rükünleri (Altıdır):

1-) İftitah Tekbiri
2-) Kıyam
3-) Kıraat
4-) Rükü
5-) Sücud
6-) Kade-i Ahire

Şafiilere Göre Namazın Şart ve Rükünleri :
Şart: Vücup ve sıhhat şartları olmak üzere iki kısımdır.

Vücup Şartlar (Altıdır):

1-) islam olmak
2-) Baliğ olmak
3-) Akıllı olmak
4-) Hayız ve nifastan pak olmak
5-) Azaları selamette olmak
6-) Peygamber’in (sav) davetini duymak

Sıhhat Şartları (Dokuzdur):

1-) Hadesten pak olmak
2-) vücut elbise ve namaz kılınan yerin necasetten temiz olması.
3-) Setr-i avret
4-) İstikbali kıble
5-) Vaktin girdiğini bilmek
6-) Namazın nasıl kılınacağını bilmek
7-) Konuşmayı bilerek terk etmek
b Rüku ve sücud gibi fiili bir rüknü bilerek fazla yapmamak
9-) Yememek ve içmemek

Namazın Rükünleri (on yedidir):

Niyet etmek , iftitah tekbiri almak , kıyam , Fatiha-ı Şerife’yi okumak , Rüku’a varmak , tumaninet , yani rüküda vücut azaları sakin bir şekilde bir müddet beklemek , itidal , rüküdan doğrulunca beli ve başı dik tutup düzgünce durmak itidalde tumaninet , her iki rekatta iki kere secde etmek , secdede tuma’ninet yapmak , iki secde arasında oturmak , iki secde arsaındaki oturuşta tuma’ninet yapmak , biraz sakince beklemek , selamdan önceki oturuş , son teşehhütü okumak , son teşehhütün sonunda Peygamber (sav) ‘e salavat getirmek. Birinci selamı vermek , rükünlerin tertibine riayet etmek.

Tuma’ninet: iki hareket ve rükün arasında ara verip sakin bir şekilde durmaktır.
İtidal: Rükudan kalktıktan sonra , en az bir tesbih ” Sübhenallah” diyecek kadar dik bir vaziyette beli doğrultarak ayakta durmaktır.

Author: Dini

Bir cevap yazın