Namazdaki Kıyam ve Kıraat ile İlgili Mekruhlar

1-) Namaz kılarken özürsüz olarak bir direğe , duvara veya sopaya dayanmak mekruhtur.
2-) Herhangi bir sebep olmadığı halde , bilerek ayet atlamak
3-) İkinci rekatta , birincisinden daha uzun ayet okumak.
4-) kur’an-ı Kerim’deki sure ve ayet dizilişine göre ikinci rekatta okunacak sure ve ayeti , birinci rekatta okunan süre ve ayetten daha yukarıdan okumak.
5-) Ezberinde başka süreler ve ayetler olduğu halde , namazda yalnız bir sureyi veya bir ayeti , iki rekatta tekrar okumak.
6-) Bir rekatta birden fazla süre okunması halinde bir veya daha fazla süreyi atlayarak i birbirine uzak olan süreleri aynı rekatta okumak.
7-) iki rekatta okunan iki küçük sureyi , yalnız bir süre ile ayırmak.
8- )  Kıraati bitirmeden önce rukua inmek yani ayakta bitirilmesi gereken kıraati ruku’da bitirmek.
b Kıyamda iken özürsüz olarak sağ eli sol elin üzerinde tutup bağlamak.
10-) Besmele’yi sesli okumak ve özellikle cemaat halinde kılınan ve kıraati sesli olan namazlarda Fatiha’nın sonundaki ” Amin” sözünü sesli söylemek.

Author: Dini

Bir cevap yazın