İslamda Vatanın Çeşitleri

Bir insanın doğup büyüdüğü , evlendiği , iş kurduğu , çalıştığı yere vatan denir. Vatan üç çeşittir:

1-) Vatan-ı Asli: Bir insanın doğu büyüdüğü yaşayıp geçimini temin ettiği kendi köyü , kazası veya şehridir. Bir kimse kendi doğup büyüdüğü memleketten ayrılsa mesela Ankara’dan İstanbul’a taşınsa orada ev ve iş kursa , artık önceki vatanı ikamet bakımından vatanı olmaktan çıkar. Daha sonra oraya gidecek olsa , on beş gün kalmaya niyet etmedikçe , farz namazlarını dörder rekat kılması gerekmez.
Fakat vatan asilisinden geçici olarak çıkıp başka bir yeri ikamet vatanı edindikten sonra asıl vatanına dönse , niyete gerek kalmadan mukim sayılır ve namazlarını tam kılması gerekir. Mesela bir kimse birkaç yıllık tahsil için asli vatanı olan giresun’dan istanbul’a gelse giresun’a gittiğinde on beş günden az da kalacak olsa namazlarını tam kılar.

2-) Vatan-ı ikamet: Dinen yolcu sayılan birinin oturmaya müsait olan bir yerden en az on eş gün kalmak istediği bir yerdir. Mesela , bir kimse giresun’dan istanbul’a herhangi bir iş için on beş günden fazla bir müddet kalmaya niyet etse, istanbul onun vatan-ı ikametidir. Vatan-ı ikamette seferilik hükümleri geçerli olmaz.

3-) Vatan-ı Sükna: Bir yolcunun on beş günden az müddet kalmaya niyet ettiği yerdir. böyle bir yerde geçici olarak ikamet eden kimse seferi sayılır, dört rekatlı namazları iki rekat olarak kılar.
Bir kimsenin seferi sayılabilmesi için vasıtanın ismi ve şekli nazara alınmaz. Sadece mesafeye itibar edilir. Bu mesafe de normal yürüyüşle 18 saatlik yoldur. Yani yaklaşık 90 kilometredir. Doksan kilometrelik bir yolculuğa çıkan kimse ister , yaya ister trenle , ister otobüs ile , isterse uçakla gitsin , seferi olmaya niyet ettiği takdirde , oturduğu yerin yola çıkıldığı yöndeki evlerinden ayrıldıktan sonra sefer sayılır. Dört rekatlı farz namazları ikişer rekatlı olarak kılar.

Seferberlik konusunda bu vatanlar kendi misli veya üstü ile bozulur , aşağısı ile bozulmaz. Bu yüzden insanın asıl vatanı olan yer diğer ikamet ve sükna vatanları ile bozulmaz.

Author: Dini

Bir cevap yazın