İslamda Vacip ve Hükmü

Vacip ve Hükmü:

Namazın farzları olduğu gibi , bir kısım vacipleri de vardır. Sübutu ayet , metevatir veya meşhur hadis gibi kesin delile dayanan fakat delaleti zanni olan hükme vacip denir. Vacibin hükmü , terk edilmesinden dolayı azaba müstahak olmaktır. Vacibin hükmü , terk edilmesinden dolayı azaba müstahak olmaktır. Vacibin terkiyle namaz bozulmaz. Ancak eksik olur , bu eksikliğin telafisi için namazın sonunda sehiv secdesi icap eder. Ancak bir vacip kasten terk edilirse , namaz yeniden kılınmalıdır.

Namazın Vacipleri:

1-) İftitah tekbiri alınırken namaza ” Allahü Ekber ” diyerek başlamak vaciptir. ” Allah farz, Ekber vacip ”
2-) Kıraatta:
A-) Namazda farz olan kıraati ilk iki rekatta yerine getirmek vaciptir.
B-) Farz rekatların ilk iki rekatında , vitir ve nafile namazların her rekatında fatihe süresi okumak vaciptir.
C-) Farz namazların ilk iki rekatında , vitir ve nafile namazların her rekatında zamm-ı süre ” süre veya ayet ” olmak vaciptir.
D-) Fatihayı zamm-ı süreden önce okumak vaciptir.
E-) ilk iki rekattan her birinde Fatihayı bir kere okuyup tekrar etmemek vaciptir.
F-) Yalnız başına namaz kılan kimse , sabah , akşam ve yatsı namazlarını dilerse aşikare bir okuyuşla ve dilerse gizli bir okuyuşla kılar , geceleyin kılacağı nafile namazlarda da hüküm böyledir. Fakat öğle ikindi namazlarında ve gündüz kılacağı nafile namazlarda gizli olarak okuması vaciptir.
G-) Cemaatle kılınana namazlarda, sabah , cuma bayram , teravih vitir namazlarının her rekatın da , akşam ve yatsı namazlarının ilk iki rekatında : akşamın aşikare Kur’an okuması , öğle ve ikinci namazlarının bütün rekatlarında , akşam namazının üçüncü ve yatsı namazının son iki rekatında gizli olarak kıraat yapması vaciptir.
H-) Kazaya kalan bir namaz, gündüzün cemaatle kıldığı taktirde eğer sabah namazı gibi aşikare kıraat yapılması gereken bir namaz ise , yine aşikare
namaz ise , gizli kıraat yapılır. Tek başına namaz kılan ise , gizli kıraat yapılır. tek başına namaz kılan kaza ederken dilerse hem aşikare , hemde gizli kıraat okuyabilir. Bir rivayet göre ise , hayyer olmayıp , gündüz kaza edeceği herhangi bir namazda gizli okuması vaciptir.
İ-) İmama uyan kimsenin Fatiha ve zamm-ı süre okumaması vaciptir. Fakat imam Muhammed , gizlice kırat yapılan namazlarda cemaatin de kıraat yapmasını caiz görmüştür.
3-) Vitir namazında kunut duası okumak ve kunut tekbiri almak vaciptir. Bu imam-i Azam’a göredir. imameyne diğer iki imama göre ise bunlar sünnettir.
4-) İki bayram namazının üçer tane ziyade tekbirleri vaciptir. Bu namazlarda birinci rekatların rüku ve secde tekbirleri sünnettir. İkinci rekatların rüku tekbirleri ise , vacip olan ilave tekbirlere bitişik olduğu için vacip sayılır.
5-) Secde yapılırken :
A-) Alınla beraber burnu da yere koymak vaciptir.
B-) iki secdeyi birbiri ardınca yapmak vaciptir.
C-) Gerektiğinde sehiv secdesi yapmak vaciptir.
D-) ilk ve son oturuşlarda Ettehiyyatü’yü okumak vaciptir.

7-) Namazın farzlarında tertibe yani öğretilen sıraya riayet etmek vaciptir.
8- )  tadili erkana riayet etmek vaciptir.
9-) vaciplerin her birini yerinde yapmak ve sonraya bırakmamak vaciptir.
10-) Namazlarında sonunda selam vermek vaciptir ve dört tanesi de secdeyle ilgili olmak üzere namazın vacipleri yirmi iki adete ulaşmaktadır. bu vaciplerin namazın farzlarını tamamlar. Bu sebeple bunlara dikkat etmek ve öğrenmek gerekir.

Author: Dini

Bir cevap yazın