İslamda Teyemmüm ne zaman yapılır

Kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır. Besmele çekilir ve parmakta yüzük varsa çıkarılır. Ne için Teyemmüm edilecekse ona niyet edilir. Parmaklar açık bir halde eller temiz toprağa veya toprak cinsinden bir şeye bir defa vulur. Eller fazla tozlanmış ise yan yana getirilerek birbirine hafifçe vurulup tozlar silkelenir. Sonra ellerin içi ile yüzlerin tamamı meshedilir. Eller tekrar toprağa vurularak sol elin içi ile sağ kol dirseklere beraber : sağ elin içi ile sol kol dirseklerle beraber meshedilir.

Henüz namaz vakti girmeden de teyemmüm yapılabilir. Fakat namazın müstehap vakti geçmeden galip zamanla su bulmayı ümit eden kimsenin teyemmümü geciktirmesi menduptur. Hafeniler dışındaki üç mezhebe göre bir namaz vakti girmedikçe teyemmüm yapılamaz. Çünkü teyemmüm zaruret yüzünden temizlik yapılmıştır. Özürlünün abdesti gibi vaktinden önce yeterli olmaz. Bunun için vaktin girdiğinin bilinmesi şafii mezhebine göre şarttır.
Binaenaleyh şafii mezhebine göre ame eden bir kimsenin vakitten evvel teyemmüm etmesi de sahih değildir. Hafefilere göre vaktrin çıkmasındna korkmak durumunda cünüp bile olsa cenaze veya bayram namazını kaçırmaktan korkan kimse teyemmüm yapıp imam uyar. Çünkü bu iki namazın geçmesi halinde kazaları söz konusu değildir.

Şafilere göre vaktin çıkmsaından korkmak sebebiyle teyemmüm caiz değildir. Yalnız yolcu bundan müstesnadır.

Author: Dini

Bir cevap yazın