İslamda Temizlik

A-Mutlak Sular : Rengi tadı ve kokusu olmayan kendisine başka bir sıvı karışmayan temiz sulara mutlak sular adı verilir. Yağmur i kar i dolu deniz , göl ırmak , dere , pınar ve kuyu suları gibi.

B-Mukayyed Sular : Başka şeylerin karışımı ile asıl hüviyeti ve hatta ismi değişen meyve suyu , çiçek suyu , gül suyu gibi katkılı sıvılara da ” Mukayyed sular ” denir kelime ile anılır. Üzüm suyu , meyve suyu gibi.
Abdest ve gusül yalnız temiz olan mutlak sularla Mukayyed sular her ne kadar içilse ve temiz olsa bile , abdest ve gusülde kullanılmaz. Mesela bir meyve suyu ile abdest alınamaz , gusül yapılamaz. Bu sular, ancak mecbur kalındığı takdirde , sadece necaseti temizlemekte kullanılabilir.
Suların, konumuzu ilgilendiren kısmı , Mutlak sular’dır. Zira maddi ve manevi her türlü temizlikte hadesten taharette ve necasetten taharette mutlak sular kullanılır. Bunun için bu tür suları kısaca inceleyelim.

Mutlak sular beş kısımdır:

1-)Temiz ve temizleyici olan , kullanılması da mekruh olmayan sular: Suyun asıl özellikleri olan renk koku ve tat özellikleri bozulmamış olan daha önce de herhangi bir temizlikte kullanılmış olmayan sulardır. Bu tür sular, abdestte , gusülde , içmekte ve her çeşit temizlikte kullanılabilir. Çünkü bu sular hem temizdir. , hem temizleyicidir. hemde ilk saflığını korumaktadır.
2-) Temiz ve temizleyici olduğu halde , kullanılması mekruh olan sular: Evde yaşayan kedi gibi evcil bir hayvanın artığı olan sular. Bu tür sular , hem temizdir hemde temizleyicidir. Fakat başka suyun bulunması halinde , abdestte ve gusülde bu tür suları kullanmak mekruhtur. Bazı yörelerde evlerden temizlenmesi mümkün olmayan farelerin artıkları da aynı hükümdedir.

3-) Temiz olduğu halde temizleyici olmayan sular: Abdestte veya gusülde kullanılıp biriken sulardır. Bunlara ‘2 Müste’mel yani kullanılmış sular denir. Bu tür sular , her ne kadar abdestte veya gusülde kullanılmış ise de , aslında içine başka bir necaset karışmadıkça temizdir. Fakat hadesten taharette ikinci defa kullanılamaz. Manevi temizliği temin edemez. Ancak , temiz olduğu için onunla her hangi bir necaseti temizlemek mümkündür.

4-) Temiz olmayan sular : içine necaset düştüğü kesinlikle veya kuvvetli bir zan ile bilinen , az miktardaki durgun sulardır. bu tür sular , hiç bir temizlikte kullanılamaz, içine düşen bir necasetten dolayı suyun asıl özellikleri olan renk , at ve kokudan biri bozulmuş olan büyük havuz suları ile akar sular da aynı durumdadır. suyun azlığı veya çokluğu burada yüz ölçümü ve derinliği alınırken el dibine dokunmuyorsa çok 25 metrekareden az veya su avuçlarken el dibine dokunursa azdır.

5-) Şüpheli Sular: Temiz olup olmadıkları kesin olarak bilinmeyen sulardır. Eşek katır artığı olan sular gibi. Bunların necaseti kesin değildir. Bunun için abdest ve gusülde bu tür suyu kullanmanın hükmü şüphelidir. Başka suyun bulunması halinde bu suyu kullanmak doğru değildir. Fakat necaseti temizlemede bu suyu kullanmakta bir sakınca yoktur.

Author: Dini

Bir cevap yazın