İslamda Tadil-i Erkanın Hükmü

İmam-ı Azam ile İmam-i Muhammed’e göre namazda tadil-i erkana riayet ” rükünlerin hakkını vermek ” vaciptir. Tadil-i erkanı terkeden dolayı yalnız sehiv secdesi gerekir. İmam-i Ebu yusuf’a göre ise bir rükün olduğundan farzdır. Buna göre tadil-i erkan yapılmaksızın kılınan bir namazı yeniden kılmak gerekir. Hane mezhebinde tercih edilen görüş tadil-i erkana riayetin vacip olmamasıdır. Bununla birlikte tadil-i erkansız kılınan namazları yeniden kılmak daha iyidir. Böylece insan ihtilaftan kurtulmuş olur. Ayrıca kerahatla kılınan namazları da yeniden kılmak vacip görülmüştür. Kılınan namazın sevabı tam olarak kazanılmak isteniyorsa namazın rükünlerine dikkat etmek , bütün rükünleri hakkını vererek yapmak , vacipleri ihmat etmemek gerekir.

Author: Dini

Bir cevap yazın