İslamda Setr-i Avret

Namazda Setr-i Avret:

Namazda avret yerini örtmek şarttır. Mükellef bir insanın açması ve başkasına göstermesi ve başkasının da bakması haram olan uzluvlara ” Avret yeri ” denir.

1-) Erkeklerin avret mahalli : göbekleri altından dizleri altına kadar yerdir. Diz kapakları da bu avret sayılan yere dahildir. Buraları örtme imkanı varken açık olarak kılınan namaz kabul olmaz. Namaz kılarken vücudun diğer kısımlarını örtecek şekilde temiz elbiseler giymek erkeklere sünnettir. giyilebilecek temiz elbiseler varken örtülmesi farz olan yerlerin dışında kalan kol , omuz, ayak gibi uzuvların açıkta bırakılarak namaz kılınması mekruh görülmüştür.

2-) Kadınların avret mahalli: Yüzleriyle ellerinden başka bütün bedenleri avrettir. Sarkan saçlar da avretten sayılır. Kadınların , namaz kılarken buralarını örtmesi farzdır. Kadınların ayaklarına avret değildir diyen varsa da bu alimler namazda ve sokakta örtmesi sünnet , açması mekruhtur dediler. Bu sebeple ve ihtilaftan kurtulmak için kadınların namazda ayaklarını örtmeleri iyi olur şüpheden kurtulmuş olurlar.

3-) Avret sayılan yerlerden birinin tamamı veya dörtte biri kadarı açık bulunursa ve açıklık bir rükün kadar sürerse namaz bozulur. Fakat dörtte birinden noksanı açık bulunursa namaz bozulmaz. Erkeğin kalçası , kadının kolu , saçı, kulağı , topuğundan dizine kadar olan kısım , birer uzuvdur. Kıyam ve rüku birer rükündür.

4-) Avret mahallerinin her birinden bir parça açılacak olursa bunların toplamı en küçük avret mahallinin en az dörtte birine eşit olsa ve açıklık müddeti bir rüknü yerine getirecek kadar olsa, namaz bozulur.

5-) Namaz esnasında avret mahalli açılan birinin onu hemen kapatması halinde namazı bozulmaz. Fakat kıyam veya rüku gibi bir rüknü yerine getirecek kadar açık bulunursa namaz bozulur.

6-) Altını gösterecek kadar ince elbiseyle namaz kılmak caiz değildir. Elbisenin darlığından dolayı avret mahalinin yerinin belli olması hoş bir şey değilse de , böyle bir elbise ile kılınan namaz sahihtir.

7-) Bir uzvun namazı bozma bakımından avret olması , başkalarına göredir sahibine göre değildir. Başkaları tarafından görülemeyecek bir halde bulunması yeterlidir.

😎 Avret yerini örtecek bir şey bulamayan kimse , oturarak ve ayaklarını kıbleye doğru uzatarak ima ile namaz kılar. Çünkü bu hal örtünmeye daha uygundur. Avret yerinin bir kısmını örtebilecek kadar bir şey bulan kimse , onunla önce ön ve arka tarafını örter : sonra karnını , sonra sırtını sonra dizlerini , sonda da kalan yerlerini örter. Bütün bunlar , namazın her halükarda kılınması gereken bir farz olduğunu ifade etmektedir.

Author: Dini

Bir cevap yazın