İslamda Sehiv Secdesi

Namazın vaciplerinden biri unutularak yapılmazsa bu noksan sehiv secdesiyle telafi edilir.

Sehiv secdesi gerektiren haller şunlardır:

1-) Namazın farzlarından birini unutarak geciktirmek.
2-) Namazın vaciplerinden birini unutarak yapmamak.
3-) Namazın vaciplerinden birini unutarak geciktirmek. Farz ve vaciplerden birisi bilerek kasten terk edilirse namaza yeniden başlanması gerekir.

Sehiv secdesi şöyle yapılır : Son oturuşta yalnız ” ettehiyyatü” okunarak sağ tarafa selam verildikten sonra ” Allahu Ekber ” denilerek secdeye varılır. üç kere ” sübhane Rabbiye’i ala” okunur. Sonra ” Allahü ekber ” denilerek oturulur. Tekrar ” Allahu Ekber ” diyerek ikinci secdeye varılır. Yine üç defa ” sübhane RAbbiye’l ala ” okunduktan sonra ” Allahü Ekber ” denilerek oturulur . Ettehiyatü, Salli-barik ve Rabbena duaları okunur. Sonra önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilir.

Sehiv Secdesi İle İlgili Meseleler:

1-) Namazda birkaç defa yanılma olursa hepsi için yalnız bir sehiv secdesi yaplır.
2-) kılınan namaz farz olsun , vacip veya sünnet olsun sehiv secdesi gerektiğinde bu secdenin yapılması icap eder.
3-) İmama uyan kimse namazda iken kendi yanılması durumunda değil de imamın yanılması durumunda imamla beraber sehiv secdesi yapar. Fakat imama sonradan uyan kimse namazın geri kalan kısmını kılarken yanılırsa kendi yanılması için sehiv secdesi yapar.
4-) Dört veya üç rekatlı namazların ilk oturuşunu unutarak ayağa kalkacağı sırada hatırlayan kimse oturmaya yakın ise hemen oturur: bu takdirde sehiv secdesi gerekmez. Şayet doğrulamaya yakın ise oturmayıp ayağa kalkarak namazına devam eder ve namazın sonunda sehiv secdesi yapar.
5-) Dört rekatlı bir namazın sonundaki oturuşu unutarak ayağa kalkan kimse fazla olan rekatın secdesini yapmadan önce yanıldığını hatırlarsa hemen geriye döner, teşehhütten sonra selam verip sehiv secdesi yapar Çünkü farz olan son oturuş geciktirilmiştir. Şayet fazla olan secdesini yaptıktan sonra yanıldığı hatırlanırsa farz namaz nafileye dönüşür. Buna bir rekat daha ilave edilir ve tam altı rekatlı bir nafile namaz kılınmış olur. Bu durumda sehiv secdesi gerekmez.

6-) Dört rekatlı bir namazın son oturuşunda selam vermeden yanılarak ayağa kalkılsa , hemen oturuşa dönülüp selam verilir ve sehiv secdesi yapılır. Fakat beşinci rekat için secdeye varılmış olunca , buna bir rekat daha ilave edilir. Bu durumda önceki dört rekat ile farz tamamlanmış olur. Diğer iki rekat da nafile sayılır , Sehiv secdeleri yapılır. Akşam namazında ikinci oturuştan sonra bir dördüncü rekata , sabah namazında da oturuştan sonra bir üçüncü rekata kalkılması da bu hükümdedir. Onun için bunlara eklenen ikişer rekat da , nafile olmuş olur. Bu hareketler kasıtlı olarak yapılmadığı için mekruh sayılmaz. Tercih edilen görüş budur.
7-) Dört veya üç rekatlı farz ve vitir namazlarında birinci oturuştan sonra yanılarak ” Allahümme salli ala Muhammed” diyen kimsenin kıyamı geciktirdiği için sehiv secdesi yapması gerekir.
8- )  Rükuda zammı- süre okumadığını hatırlayan kimse hemen ayağa kalkıp zamm-ı sure okur ve yeniden rukü yapar. Namazın sonunda sehiv secdesi yapar.
9-) Vitir namazında rukü da kunut duasını sehven terk ettiğini hatırlarsa geriye dönüp kunut duası okuması gerekmez. Namazın sonunda sehiv secdesi yapması gerekir.
10-) Namazda bir rükun yerine getirilecek üç kere ” Sübhanallah ” diyecek kadar düşünceye dalınması sehiv secdesini gerektirir.
11-) İmamın açıktan okunacak namazları gizli , gizli okunacakları da açıktan okuması sehiv secdesine gerektirir. Gizli okunacak yerde fatiha’nın çoğunu açıktan okursa yanıldığının farkına varınca kalan kısmını gizli okuduktan sonra hatırına gelirse fatihayı yeniden okur. Açıktan okunması gereken yerde gizli , gizli okunması gereken yerde açıktan namaz sahih olacak miktar Kur’an okunması halinde sehiv secdesi gerektirir.
Bu miktardan az olursa gerekmez. Ramazan ayında imamın vitir namazındaki kıraati gizli yapmasında da sehiv secdesi gerekir. Tek başına namaz kılan kimseyi açıktan veya gizlice okumasından sehiv secdesi gerektirmez.

12-) Cuma ve bayram namazlarında cemaat kalabalık olduğu takdirde , karşılığa meydan vermemek için sehiv secdesi yapılmaz
13-)Selam verildikten sonra sehiv secdesi yapması gerektiğini hatırlayan kimse hemen sehiv secdesini yapar. Fakat gülmek konuşmak gibi namaza aykırı bir durum meydana gelirse veya kerahat vakti girerse sehiv secdesi düşer.
14-) üç veya dört rekatlı bir namazı kılmakta olan kimse , namazın bittiğini zannederek selam verdikten sonra iki rekat kıldığını anlarsa namaza aykırı bir işi yapmadığı taktirde yeniden tekbir almaksızın kalkıp namazını tamamlar ve sehiv secdesini yapar.
15-) Bir kimse kıldığı namazın rekatlarında şüpheye düşer ve eğer öyle bir durumla ilk defa karşılaşmaz  ise o namazını yeniden kılar. Böyle bir durumla çokça karşılaşıyorsa kendi kanaatina göre hangi ihtimal kuvvetliyse ona göre hareket eder ve sonunda sehiv secdesi yapar.

 

İslami Sohbet kanallarına giriş sağlayarak sizlerde daha güzel ve kullanışlı bir şekilde çok daha güzel dostluklar ve arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Tüm kullanıcılar için ücretsiz ve üyelik siz olarak giriş yaparak  islami chat kanalında çok daha güzel ve keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.

Author: Dini

Bir cevap yazın