İslamda Seferberlik Tanımı

1-) Bir insan doğduğu yerden , orayı satarak veya dağıtarak sürekli ve temelli yerleşmek amacıyla başka bir yere giderse gittiği yer vatan aslisi olur , birincisi varanı asli olmaktan çıkar.
2-) Misafir , mukim imama uyduğu zaman , namazı dört rekat kılar. Fakat imama uyan misafirin namazı bozulacak ise , o namazı yeniden kılarken iki rekat olarak kılar.
3-) Misafir , mükim olan kişiye imamlık yaparsa ikinci rekatın sonunda selam verir , mukim olan selam vermeden ve hiç bir şey okumadan namazını dörde tamamlar. diğer ictihada göre münferid gibi kıraatte bulunabilir.
4-) Misafir , olan imam namaza başlamadan veya iki rekat kıldıktan ve selam verdikten sonra ” siz namazı tamamlayın , ben seferiyim ” demesi mestehaptır. Fakat bunu namazın başında söylemesi daha uygundur.

5-) Mukim yolculuk sırasında kazaya kalan namazlarını iki rekat , misafir de ikamet sırasında kazaya kalan namazlarını dört rekat olarak kılar.
6-) Misafir ile mukim dört rekatlı bir namazı kazaya bıraksalar bu namazda misafir mukim olan kimseye uyamaz. Çünkü misafirin ilk oturuşu farz , mükimin ise vaciptir. Farz, vacibin arkasına geleceği için sahih olmaz.
7-) Seferi sayılabilmek için yapılan yolculuğun günah gayesi taşıyıp taşımaması hususunda fark yoktur.
8- Cuma günü cuma namazının vakti gelmeden önce yola çıkmakta bir mahzur yoktur. Fakat cuma namazının vakti girdikten sonra namazı kılmadan yola çıkmak mekruhtur.
9-) Yola çıkmadan sadece sefer niyet etmekle bir kimse misafir sayılmaz. Fakat misafir olan bir kimse bulunduğu yerde ikamete niyet ederse mukim olur.
10-) Bir kimse 90 kilometre gitmeden geri dönmeye karar verse veya ikamete niyet etse mukim olur.

11-) Bir iş için gittiği yerde önceden kaç gün kalacağına karar vermeyen kimse bugün yarın derken on beş günden fazla hatta aylarca kalsa yine misafirdir.
12-) Misafir olan kimse , vaktin başında dört rekatlı bir namazı iki rekat kıldıktan sonra vaktin içinde ikamet niyet etse , namazında bir değişiklik olmaz. Fakat ikamete niyet ettiği zaman henüz namazı kılmamışsa vaktin sonunda namazı dört rekat olarak kılar.
13-) Sefer ve ikamet durumunda tabi olanın değil tabi olunanın niyeti geçerlidir. Örneğin , asker kumandanına ücretli işverenine ,talebe hocasına , kadın da kocasına tabidir.
14-) imam malik ve imam ahmet’e göre sefer müddeti on altı fersahtır. On altı fersah da 48 mildir. İmam-ı Şafii’e göre de 48 mildir.

Şafii mezhebine göre 48 mil ” takriben 144 kilometrelik ” bir yolu kat etmek için sefere çıkan kimse, ramazan-i Şerif’te oruç tutup tutmamak hususunda serbesttir. Mestler üzerine üç gün üç gece mesh edebilir. Dört rekat olan farz namazları kısaltıp ikişer rekat kılmak da caizdir. Ayrıca , misafir olan kimse öğle namazını ikindiye , akşam namazını yatsıya tehit edebildiği gibi , ikindiye , akşam namazını yatsıya tehir edebildiği gibi , ikindi namazını öğleye , yatsı namazını da akşama getirip beraber kılabilir. Buna ” cem’i takdim veya cem’i tehir” denilir. Cem’i takdim için dört şart vardır.
a-) Tertibe riayet etmek .Namazları vakit sırasına göre kılmak.
b-) ilk namaz esnasında içinden diğer namazı cem’i takdim olarak kılacağına niyet getirmek.
c-) Cem’i takdim olarak kılınan namazlar arasında iki rekat miktarı kadar uzun bir fasıla olmamak
d-)ikinci namaza başlanıncaya kadar seferin devam etmesi.

Cem’i tehir için iki şart vardır:

a-) Birinci namazın vaktinde ,onu ikinci namazın vaktine tehir edeceğine niyet getirmek.
b-) Yolculuğun her iki namazı kılıncaya kadar devam etmesidir.

15-) Şafiilere göre kısa yolculukta dört husus vardır. Cuma namazını terk etmek , Cuma namazının kılınacağı yeri şafaktan evvel terk etmek , binek üzerinde nafile namazını kılmak , su bulunduğu takdirde namazı iade etmemek üzere teyemmüm almaktır.

16-) Şafiilere göre bir yerde girip çıkma günlerinden başka tam dört gün oturmaya niyet edilmesi ikamet sayılır, namazlar orada kısaltılmaz. Seferi namaz kılabilmek için yolculuğun caiz olması , haram bir iş için yapılmamış olması da şarttır.

Author: Dini

Bir cevap yazın