İslamda Namazın Önemi

Mesbuk Namaza Sonradan Yetişen:
Namazın başında değil , birinci rekatın rukuundan sonra imama uyan kimseye ” mesbuk” denir
1-) Mesbuk tek başına namaz kılıyorsa , yetişemediği rekatları da öylece kılar.
2-) Mesbuk: imama açıktan okunan namaz da yetişirse sübhaneke’yi okumaz , imamı dinler. Fakat kılamadığı rekat için kalktığında sübhaneke’yi okur. İmama gizli okunan rekatta yetişirse sübhaneke’yi okur.
3-) Mesbuk , imama sabah namazının ikinci rekatında yetişirse tekbir alır ve susar. Son oturuşta sadece ettehiyattü’yi okur , imam sağına ve soluna selam verince hemen ayağa kalkar , imam ile kılamadığı birinci rekati kılmaya başlar. Sübhaneke ve Euzü-besmele’Den sonra Fatiha zamm-ı süre okur. Rüku ve secdede bulunarak namazını tamamlar.
4-) Akşam namazının ikinci rekatında imama uyan kimse de birinci rekatı üçüncü maddedeki şekilde kılar.

5-) Mesbuk , akşam namazının son rekatında imama uysa , sübhaneke’yi okur , imamla birlikte o rekatı kılar , son oturuşu yapar , imam selam verdikten sonra kalkar sübhaneke ve euzü besmele’den sonra Fatiha ve zamm-ı sure okur , rukü ve secde yapar , oturur.
Ettehiyyatü’yü , salavatları ve duaları okur , selam vererek namazının tamamlar. Bu durumda üç defa teşehhütte bulunmuş olur, ikinci rekatın sonunda hata ile oturmayacak olsa sehiv secdesi gerekmez. Çünkü bu rekat bir yönüyle birinci rekat mesabesindedir.
6-) Akşam namazında imama ve son oturuşta , yetişen kimse imam selam verdikten sonra kalkar , sübhaneke ve euzü-besmeleden sonra fatiha ve zamm-ı süreyi okur , rukü secde yapar, oturur. Sadece Ettehiyyatü’yü okur , ayağa kalkar. Besmele ve Fatihadan sonra rukü ve secde yapar, oturur. Ettehiyyatü’yü salavatları ve duaları okur , selam verir namazını tamamlar.
7-) Mesbuk dört rekatlı namazın dördüncü rekatın da imama uysa , son oturuşta imam selam verdikten sonra Allahü Ekber deyip ayağa kalkar. Sübhaneke , euzü besmele ile fatiha ve zamm-ı sure okuduktan sona rükü ve secdeleri yapıp oturur ve yalnız ettehiyyatü’yü okuyup ayağa kalkar. Ayakta besmele ile fatiha ve zamm-ı süre okunduktan sonra rukü ve secdeleri yapıp tekrar ayağa kalkar. Yalnız besmele ile Fatiha’yı okuduktan sonra rükü ve secdeleri yapar ve oturur. Ettehiyyatü’yü , salli barik ve duaları okuyup selam verir.
Son Rekatın rukuundan doğrulduktan sonra imama uyan kimse selam verince Allahü Ekber diyerek ayağa kalkar . Baştan sona kadar bütün rekatlarını kılarak namazını tamamlar.

8- Mesbuk , dört rekatlı namazların üçüncü rekatının kıyamın da imama uysa , son oturuşta sadece , Ettehiyyatü’yü okur , İmam selam veridkten sonra ayağa kalkar. Sühaneke ve Euzü besmeleden sonra fatiha ve zamm-ı sureyi okur, rukü ve secded yapar , ayağa kalkar. Besmeleden sonra FAtiha zamm-ı sure okur. rukü ve secdeye gider , teşehhütte oturur ve namazını tamamlar.
9-) Mesbuk ,dört rekatlı namazların ikinci rekatında imama uysa , son oturuşta , ettehiyyatü’yü okur , imam selam verdikten sonra ayağa kalkar. Sünahane’yi okur , Euz- besmele ve Fatiha’dan sonra zamm-ı süre okur , ruku ve secdeyi yaparak oturur. Ettehiyyatü’yü salavatları ve duaları okuyarak namazını tamamlar.
10-) İmama rukuda iken uyan kimse o rekata yetişmiş olur. Kılamadığı rekatları sonradan tamamlar. İmama secde veya oturuş esnasın da yetişen kimse hemen iftitah tekbirini alır ve oturur. Sübhaneke’yi okumaz. İmam katları kılar. Şayet son oturuşta yetişmişse normal olarak dört rekatlı bir farz namazı kılar.
11-) İmam selam vermeden önce mesbukun kalkıp kalan kısımları tamamlaması uygun değildir. Ancak mesh etmiş ve meshin müddetinin çıkmasından , vaktin çıkmasından , güneşin doğmasından ve önünden birinin geçmesinden endişe eden kimse teşehhüt miktarı oturduktan sonra imam selam vermeden kalkabilir.
12-) Mesbuk , namazın bir kısmını cemaatle , bir kısmını da yalnız kıldığı için iki durumu vardır. Mesbuk her ne kadar yetişemediği rekatları tek başına kılıyorsa da esas itibariyle namazı yine imama tabidir. Bundan dolayı mesbuka bir başkası gelip uyumaz. Çünkü zaten msebukun kendisi bir imama uymuştur.
13-) İmam sehven beşinci rekata kalkacak olsa , mesbuk da kendisine tabi olarak kalkarsa eğer imam dördüncü rekatta oturmuş ise mesbukun namazı fasit olur. Fakat imam dördüncü rekatta oturmamışsa beşinci rekatın secdesi,ne varmadıkça , mesbukun namaz sahihtir.

Author: Dini

Bir cevap yazın