İslamda Namazın Mekruhları

Dini Bilgiler :
Namazda yapılması hoş karşılanmayan davranışlara namazın mekruhları denir. Namaz içinde yapılması veya yapılmaması mekruh olan şeyler tahrimi ” harama yakın ” ve tenzihi ” helale yakın ” olmak üzere ikim kısımdır. Bir vacibin bilerek terki tahrimen mekruhtur. Tenzihen mekruh da kendi arasında farklı derecelerde. mesela müekked sünnetin yapılmaması : bir vacibi terk etmek derecesinde bir kerahet taşır.

Yanılma olmaksızın ve sehiv secdelerini gerektirmeksizin keraheti tahrimiye ile kılınan namazların iade edilmeleri vaciptir. Fatiha süresi yerine kasten başka bir ayet okunarak kılınan namaz gibi ,tercih edilen görüşe göre , kerahatla kılınan namaz ile farz yerine getirilmiş olur. Daha sonra kılınan namaz ile de bu namazın eksikleri giderilmiş olur.

Namazın İçindeki Genel Mekruhlar:
1-) Namaz içinde gerinmek ve esnemek bir gaflet ve tembellik eseri olduğundan dolayı mekruhtur. Eğer esneme halinde ağız yumulabiliyor ise bu mekruh olmaz. Buna güç yetiremiyorsa namaz içinde sağ elin arkası ile namaz dışında ise sol elin içi ile ağız kapatılmalıdır.
2-) Namazda bir zaruret olmaksızın kendi arzusu ile sessiz öksürmek mekruhtur. Namazda kendi arzusuyla yüksek sesle öksürüp , ah , oh gibi bir ses çıkarmak namazı bozar.
3-) Namazda sesi işitilmeyecek derecede üflemek mekruhtur. Bu üfleme esnasında en az iki harften ibaret bir ses işitilecek olursa bu namazı bozar.
4-) Namazda verilen selamı el ile veya baş işaret ile almak mekruhtur.
5-) Namazda , dişlerin arasında kalan nohut tanesinden küçük bir yemek parçasını yutmak mekruhtur. Nohut tanesinden büyük bir parçanın yutulması halinde namaz bozulur.
6-) Yemek hazır iken namaza durmak mekruhtur. Ancak vaktin çıkmasından korkulursa o zaman önce namaz kılınır.
7-) Namazda gözleri yummak , gözleri semaya doğru kaldırmak , sağa sola bakmak veya boynu sağa sola çevirmek mekruhtur.
😎 Namazda daha selam vermeden terleri veya yüze dokunuş olan toprakları silmek mekruhtur. Ancak bir zararı kaldırmak veya bir yarar sağlamak için silinebilir. Göze girip zahmet veren bir teri silmek gibi.
9-) Namazda herhangi bir haşeratı ” böceği” tutmak veya öldürmek mekruhtur. Ancak karınca ve pire gibi bir şeyin ısırmasından rahatsız olan kimsenin namaz içinde yalnız bunları tutup atmasında bir sakınca yoktur.
10-) Namazda hoş bir kokuyu koklamak , tükürüğü atmak veya elbisesi ile bir iki kez yelpazelenmek mekruhtur.
11-) Namazın kıyam, ruku ve secde hallerinde bir özür bulunmaksızın elleri sünnet olduğu üzere konulması gereken yerler üzerine koymamak mekruhtur. Mesela kıyam halinde elleri yanlara salıvermek gibi.
12-) Kıyamdan rukü , rüküdan secde ,secdeden kıyama geçiş hallerinde meşru olan bu tekbirleri ve zikirleri bu intikallerden sonra okumak mekruhtur. Kıyamdan rukua vardıktan sonra ” ALLAHU EKBER” demek ve rukudan kıyama tam döndükten sonra ” SEmi Allah’u limen hemideh” demek gibi. Bu şekilde bu zikirlerin yeri kaybolmuş olur.
13-) Kırda namaz kılarken çakıl yaşlarını el ile temizlemek mekruhtur. Ancak üzerine secde etmek mümkün değil ise : temizlenebilir. Ancak bu durumda iki defalık hareket etmek caizdir. Fazlası amel-i kesire girer bu da namazın bozulmasına sebep olur.
14-) Yanmakta olan sobaya, uçağa ve ateş dolu mangala karşı namaz kılmak mekruhtur. Muma , kandile , lambaya karşı namaz kılmak ise mekruh değildir.
15-) Bir insanın yüzüne karşı arada engel olmaksızın namaz kılma kmekruhtur.
16-) Temiz olmayan yerlerde ve temiz olmayan şeylere karşı namaz kılmak mekruhtur. Bunlar namaza olan saygıya aykırı hallerdir. mezarlıkta, yol ortasında , hamamda , mezbahanede namaz kılmak mekruhtur. Ancak bu tip yerlerde namaz için özel yer ayrılmış ise kerahet olmaz.
17-) Tuvalete gitme ihtiyacı olduğu halde namaza başlamak mekruhtur. Namaz esnasında böyle bir ihtiyaç meydana gelse ve durum kalbi fazlaca meşgul edecek olsa , vakit müsait olduğu taktirde, namazı bırakmalı abdest alıp namaza tekrar başlamalıdır.
18-) Namaza mani olmayacak derecede az bir pisliği elbisede , bedende ve namaz yerinde bulunması mekruhtur.
19-) Kirli elbiselerle namaz kılmak mekruhtur. Ancak değiştirme imkani yoksa böyle elbiselerle namaz kılınabilir.
20-) bir özür olmaksızın elbiseyi giymeyip omuzlar üzerine alarak namaz kılmak mekruhtur.
21-) Namazda gereksiz yere elbise yahut vücudun herhangi bir organı ile oynamak mekruhtur. Fazla hareket yapıldığında ise namaz bozulur.
22-) Tembellik yada gevşeklikten dolayı başı açık olarak namaz kılmak mekruhtur.
23-) Üzerinde canlı resmi bulunan elbise ile namaz kılınması ve canlıya ait bir resim bulunan bir şeyin üzerine secde etmek mekruhtur.
24-) Namaz kılanın başı üzerinde veya kendisine yakın olarak ön tarafında yahut çevresinde canlı yaratık şekillerinin bulunması mekruhtur

Author: Dini

Bir cevap yazın