İslamda Meshi Bozan Şeyler

1-) Abdesti bozan her şey Bu sebeple yeniden abdest alırken mestler üzerine meshetmek lazımdır.
2-) Mestlerin ayaktan çıkması veya çıkarılması. Bu durumda olan kimse eğer abdestli ise sadece ayaklarını yıkar, mestlerden biri çıksa bile her iki ayağını da yıkaması gerekir. Abdestgli değilse abdest alıp ayaklarını yıkar.
3-) Mest müddetinin sona ermesi Mest müddeti vakit eğer abdest devam ediyorsa mestleri çıkarıp ayakları yıkamak yeterlidir. Abdest devam etmiyorsa yeniden abdest alıp ayaklarda yıkanır.
4-) Mesh edildikten sonra mestlerin birinde ayak parmaklarının en küçüğü ile üç parmak kadar bir yırtık delik veya sökük meydana gelmesi. Şafilere göre yırtık , delik veya sökük az da olsa meshi bozar.

Sargı Üzerine Meshetmek

Vücudun herhangi bir yerinde kırık veya yaradan dolayı sargı varsa : bu sargı abdest organlarından birinde ise abdest alınırken vücudun başka bir yerinde ise gusül yaparken sargı çözülüp altı yıkanır. Eğer sargıyı çözüp altını yıkamak zararlı olursa sargıyı çözmeye gerek yoktur. Bu durumda el ıslatılarak sargının üzerine bir kere meshedilir.

Yara üzerinde ilaç bulunup da üzerinde sargı bulunmazsa bunu yıkamak zarar vermediği takdirde üzerine su akıtılarak yıkanır , su zararlı olursa yıkanmaz , sadece meshedilir. Meshetmek de zarar verirse o da terk edilir. Yapılacak meshin bütün sargıyı kaplaması gerekmez. Çoğunluğu meshetmek yeterlidir.
Üzerine mesh edildikten sonra sargı değiştirilecek olrusa tekrar mesh etmek gerekmez.

Sargonun abdestli iken sarılma şartı da yoktur. Sargo üzerine mseh etmenin belirli süresi yoktur. Özür devam ettikçe sargı üzerine mesh yapılır. Henüz özür ortadan kalkmadan sargı açıksa mesh bozulmuş olmaz. Ancak sargı yara iyileştiği için düşecek olursa artı ksargı üzerine mesh caiz olmaz.

Author: Dini

Bir cevap yazın