İslamda Kamet Nedir

Kamet cümleleri şöyledir:

*Allahu Ekber , Allahu ekber , Allahu Ekber , Allahu Ekber
Eşhedu En la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah
Eşhedu Enne Muhammeden Resülullah , Eşhedü Enne Muhammeden Resülullah
Hayye ale’s-salah , Hayye ale’s- salah
Hayye ale’l-felah , Hayye ale’l-felah
Kad kameti’s salah, kad kameti’s salah
Allahu ekber , Allahu ekber
La ilahe illallah.
Hayye ale’l-felah ,

Erkekler tarafından gerek tek başına ve gerekse cemaatle kılınacak vakte ait farz namaz veya kaza anamazına başlanacağı zaman kamet getirmek müekked bir sünnettir. Hükümleri daha önce geçen ezanın hükümleri gibidir. Anca , kametin , harflerini belirtecek şekilde seri okunması sünnettir. Efdal olan i ezan okuyan kimsenin kameti de okumasıdır.

Bir kimseye imam izin vermedikçe kemat getiremez. Kametin abdestli kıbleye dönerek ve yürüyüp konuşmadan getirilmesi sünnettir.

Şafiilere Göre Kamet :

Allahu Ekber ,Allahu Ekber
Eşhedü en la ilaha illallah
Eşhedü enne Muhammedur – Resulullah
Hayye ale’s Salah
Hayye ale’l felah
Kad kamet’s- salah kad kamet’s salah
Allahu Ekber Allahu Ekber
La İlahe illallah.

Kametin ezanın okunduğu yerden başka bir yerde getirilmesi ve kematin ezandan daha alçak bir sesle getirilmesi müstehaptır. Namaz kılan kişi , kamet bittikten sonra , imam cemaatle birlikte mescidin içinde bulunduğu zaman ayağa kalkar.

Author: Dini

Bir cevap yazın