İslamda Kadınların Özel Halleri

Kadınların Adet Hali (HAYIZ)

Kadınlar erginlik çağına gelince üreme organlarında genellikle ayda bir görünen kanamalar meydana gelmeye başlar. Buna adet hali denir. Adet hali , her ay belirli günlerde olur ve genellikle elli beş yaşına kadar devam eder. Bazı kadınlarda bu yaştan önce de sona erebilir.
Adet hali kadından kadına değişir. En azı üç , en çoğu on gündür. Bu günler içinde akıntının devamlı olması şart değildir. Akıntı ara sıra kesilse bile bu süreler de adet halinden sayılır.

İki hayız arasında ki temizliğin en kısa süresi on beş gündür. Adet halinin devam ettiği günlerde bazı şeylerin yapılması haram olduğundan her kadının adet günlerini iyi bilmesi ve dikkatli olması gerekir.

Kadınlar Adet Hallerinin Devam Ettiği Günlerde :

1-) Namaz kılamazlar.
2-) Oruç tutamazlar.
3-) Kur’an okuyamazlar.
4-) Kur’an-ı Kerim’e el süremezler.
5-) Kabe’yi tavaf edemezler.
6-) Camiye Giremezler
7-) Eşine cinsi yaklaşımda bulunamazlar.

Adet Hali bitince gusül yapmak ” yıkanmak ” farzdır. Kadınlar , adet gördükleri günlerde kılamadıkları namazları kaza etmezler. bunları yüce ALLAH bağışlamıştır. Ramazan ayında tutamadıkları , oruçları kaza ederler , yani sonradan tutarlar.

Bazı kadınların adet günleri düzenlidir. Örneğin her ay altı veya yedi gün adet görürler. Bu adet hali bir defa ile başlayan bir kız , iki defa altı gün kan görse, bundan sonra yirmi dört gün de temiz olsa , bu şekilde adeti belirli hale gelmiş olur. Böyle bir kadın rahatsızlığı nedeniyle ayrıca özür görmeye başlasa adet ve temizlik günleri her ay bu şekilde hesap edilir.

Adet Haliyle İlgili Şafiilerin Şu hususlara Ayrıca Dikkat etmeleri Gerekir:

1-) Hayzın en azı bir gün bir gecedir. Çoğu on beş gündür .İki adet
arasında ki asgari temizlik süresi on beş gündür. Bu temizliğin üst sınırı yoktur.
2-) kadının adetten kesilmesi için belli bir süre yoktur , bazen adet görme hayat boyu devam edebilir.
3-) Adet halinin ekser müddeti tamamlansa bile kadın yıkanmadan , cinsi birliktelikte bulunmak caiz olmaz.

Lohusalık hali ” NİFAS ”
Çocuk doğuran kadınlarda meydana gelen özel duruma ” lohusalık hali denir.
Lohusalık hali , çocuğun doğmasından itibaren en çok kork gün devam eder. Azının sınırı yoktur. Kırk günden önce de sona erebilir. Bu durumda kadın gusül yaparak ibadetlerine devam eder. kırık günün tamamlanmasını beklemez. Lohusalık günlerinde akıntı bir süre kesilir sonra devam etse , akıntının kesildiği bu günlerde lohusalık halinden sayılır.
Adet halinde yapılması haram olan şeyler , lohusalık halinde de haramdır. Lohusalık bitince gusül yapmak farzdır. Lohusalık halinde kılınmayan namazlar kaza edilmez , tutulmayan oruçlar kaza edilir. Şafiilere göre nifasın en çok süresi altmış gündür. Normal ise kırk gündür.

İstihaza Hastalık Kanı nedir:

Kadınların gördüğü kanama üç günden az bir zamanda biterse bu adet hali değiş , kadın için bir mazeret sayılır. On günden fazla devam eden kanama ile kırk günden fazla devam eden lohusalık , dokuz yaşından küçük olanlarla hayızdan kesilmiş olan kadınlardan ve hamilelerden gelen kan da böyledir. Bu hallere istihaza denir.

Adet ve nifas halinde bulunan kadına haram olan şeyler istihaza halinde olan kadına haram değildir. Kadınlar böyle durumlarda namazlarını kılar , oruçlarını tutarlar. Çünkü bunlar adet ve lohusalık hali değil , burun kanaması gibi mazeret sayılmaktadır.

Author: Dini

Bir cevap yazın