İslamda Cuma Namazının Şartları

1-) Cuma namazı kılınan yerin şehir veya şehir hükmünde olması.
2-) Cuma namazı kılınan yerin herkese açık olması.
3-) İmamdan başka en az üç erkek cemaatin bulunması. ” Şafiilere göre cuma namazı müslüman , baliğ , akıl , hür , erkek , mukim ,sıhhatli ve fatihayı düzgün bilen kırk kişiyle eda edilir. İstilaya uğramış bir islam beldesinin ahalisi cuma namazını diğer islam beldeleri gibi kılmakla mükelleftir. Hatta küfür diyarına yerleşen müslümanlar 40 kişi olduktan sonra cuma namazı kılmaya mecburdurlar.
4-) Cumanın öğle vaktinde kılınması.
5-) Cuma namazı kıldıran kimsenin yetkili makamlarca görevlendirilmiş olması. Cuma namazını bulunanlar yerdeki idareci veya onun göstereceği kimse kıldırır.
6-) Namazdan önce hutbe okunması. İmam-ı azam’â göre hutbenin ruknu Cenab-ı Allah’ı zikretmekten ibarettir. Onun için hutbe niyeti ile yalnız ” elhamdü lillah” denilecek olsa yeterli olur. Fakat imameyne göre hutbe denecek kadar uzun bir zikir olmalıdır. Hutbe , vakit girdikten sonra mevcut cemaatin huzurunda cuma namazına cemaat sayılabilecek en az bir kişinin bulunması okunması gerekir. Hutbe okunurken cemaat bulunmayıp da daha sonra namaz da bulunacak olsa namazları caiz değildir . Cemaatin hutbeyi işitmeleri şart değildir. Mutlak hazır bulunmaları yeterlidir. Hutbe ile namaz arasının başka bir şeyle kesilmemesi de hutbenin sahihlik şartlarındandır.

Hutbenin Vacipleri: Hutbeyi ayakta ve insanlara karşı yönelerek okumak , hatibin taharet üzere bulunması ,avret sayılan yerin kapalı olması.
Hutbenin Sünnetleri: Hutbeyi iki kısma ayırmak ve bunlar arsında bir tespih veya üç ayet okunacak kadar bir zaman oturmaktır. Bu bakımdan buna iki hutbe denir. Bu iki hutbeden her biri hamd , kelime-i şehadet , salat ve selamı ihtiva etmelidir. Birinci hutbe bir ayetin okunması ile insanlara öğüt vermeyi , ikinci hutbe de müslümanlara duayı içine almalıdır. İkinci hutbede hatibin sesi birinci hutbedekinden daha hafif olmalıdır. her iki hutbeyi uzatmamak da sünnettir.
Hatip minbere çıktı oturduğu zaman , onun önünde bir müezzin ezan okuması gerekir.

Author: Dini

Bir cevap yazın