İslamda Cuma Namazının Adabı

Cuma günü faziletli bir gün olduğu gibi perşembeyi cumaya bağlayan gece de çok faziletlidir, mübarektir. Bu sebeple cuma gecesini dua ve zikirle , Kur’an okumakla geçirmek çok sevaplıdır.
Cuma günü gusledilmeli , yeni ve temiz elbiseler giyilmeli , güzel koku sürülüp camiye öyle gidilmelidir.
Camiye erken gidilmeli , tahiyyatü’l mescid namazı kılınmalı veya Kur’an okunmalıdır.

Önce gelenler ön safları doldurmalıdır. Sonra gelen cemaati rahatsız etmemeli , safları yararak ön tarafa gitmemelidir. Hatip hutbede iken hiç konuşmamalı , hutbe bitene kadar namazda imiş gibi sessizce hutbe dinlenilmelidir.
Hatip minbere çıktıktan sonra selam alınıp verilmelidir.

Author: Dini

Bir cevap yazın