İslamda Cemaatle Namazın Hükmü

Aklı olan , buluğ çağına eren , hür olan ve zorluk çekmeksizin cemaatle namaz kılmaya gücü yeten müslüman erkeklerin toplanıp cemaatle

* Cuma namazı kılmaları farz.
*Bayram namazı kılmaları vacip.
*Beş vakit namazın farzlarını kılmaları müekked sünnettir.

Cemaatle namaz kılmak: müslümanlar arasında yardımlaşmaya ,kaynaşmaya , birlik ve beraberlik içinde yaşamaya vesile olur. Allah Teala’nın rızasına ve sevgisine sebeptir. Tek başına kılınan namazlardan yirmi yedi derece daha üstündür.
Ancak cemaatle namaz ve mescide gitme bakımından kadınlar erkeklerden farklı hükümlere tabi tutulmuştur. Müteahhirun ” sonra gelen ” hanefi fakihlerine göre zamanın bozulması ve fasıklığın açığa çıkması sebebiyle kadınların cuma bayram ve vaaz için bile olsa velev ki yaşlı bile olsalar, cemaatle namaza katılmak için mescitlere gitmeleri mekruhtur.

Kadınların evlerinde namaz kılmaları uygundur. Erkekler için ise cemaate gitmemeyi mübah kılan mazeretlerin başlıcaları şunlardır:

*Yağmur çamur şiddetli sıcak veya soğuk .ok karanlık veya fırtınanın olması.
* Kör topal veya felçli olması.
*Cana veya mala herhangi bir zararın gelme korkusunun bulunması.
*Hasta olmak veya hastaya bakmakla görevli olmak.
*Çok yaşlı olmak.
*Fıkıh ilmini öğrenmek veya öğretmekle meşgul olmak. Ancak bu durumda olan cemaati devamlı olarak terk edemez.

Safların Düzeni Nasıl olmalıdır?
Safların düzenlenmesinde dikkat edilecek hususlar şunlardır:

1-) İmama uyan sadece bir erkekse , ökçesi imamın ökçesinden biraz geride olmak üzere imamın sağında durur. Solunda veya arkasında durması mekruhtur.
2-) İmama uyan sadece bir kadın ise , imamın arkasında durur.
3-) cemaat bir erkek ile bir kadın ise erkek imamın sağında kadın ise arkasında durur.
4-) Eğer cemaat iki veya ikiden fazla erkek ile iki veya daha fazla kadından müteşekkil ise , erkekler imamın arkasında kadınlar da erkeklerin arkasında saf tutarak dururlar. Eğer çocuklar var ise erkeklerden sonra , kadınlardan evvel saf tutarlar.
5-) ön safta boş yer var iken arka safta durulmamalıdır.
6-) Cemaati oluşturan safların sık ve düzgün olmalarına dikkat edilmelidir.

Dinimizde İmamet

Cemaatle kılınan namazda , kendisine uyulan zata ” imam ” denir. İmama uymaya yani bir kimsenin kendi namazını imamın namazına bağlamasına ” iktida ” ittiba” adı  denir. Bu uyan kimsede ” muktedi” denir.

İmametin başlıca şartları şunlardır: islam , buluğ , akıl , erkek olmak , Kur’an okuyabilmek ve özürden beri olmaktır. Bu şartlara sahip olmayanlar imam olamazlar. Bu şartları taşıyanlar için ise imamete daha layık olanlarda şunlardır: En fazla fıkıh bilen, sonra okuyuşu güzel olan , sonra takvası . çok olan , sonra en yaşlı , sonra en güzel ahlaklı , sonra en güzel sesli , sonra en temiz elbiseli olan kimsedir.
İmamlık yapması mekruh olanlar: Fasıkın, bid’at sahibinin cemaatin istemediği kimsenin, amanın ve babası belli olmayan kimselerin imamlık yapmak mekruhtur.

Author: Dini

Bir cevap yazın