İslamda Cami ve Cemaat Adabı

Cami ve mescitlere ” Beytullah (Allah’ın evi)” demiştir. Sünnette belirtilen gayelerinin dışında bir maksat için kullanılamaz. Bir mescit ve cami kıyamete kadar hep mabed olarak kalır. Buna tecavüz , Allah’un hukukuna tecavüz olup , ağır manevi meşguliyeti gerektirir. Bir caminin içi ve kapladığı alan , semaya kadar yükselen üst tarafı da cami hükmündedir.

Bir kimsenin kendi mahalle mescidin de namaz kılması diğer mescitlerde namaz kılmasından daha sevaplıdır. Ancak , bir mahallenin mescidin de ezan ve kametle birlikte cemaatin tekrarlanması mekruhtur. Mahalle mescidi :belli bir imamı ve belli bir cemaati bulunan mescit demektir. Ancak , seferi bir topluluğun cemaatle namaz kılması , cemaatin ezansız ve kametsiz tekrarlanması , mescidin yıl üzerinde bulunan bir mescit olması gibi hallerde mekruh olmaz.

Ayrıca şu hususlara da riayet edilmesi faydalıdır:

1-) Mescide abdestli girmek , temiz elbiseler giymek , güzel koku sürünmek.
2-) Mescide sağ ayakla girmek , sol ayakla çıkmak , girerken : ” bismillahi ve’s-selamü ala Rasulullah , Alalhümmagfirli zübüni vefatah li ebvabe rahmetike” : Çıkarken ” Bismillahi ve’s-selamü ala Rasulullah , Allahümmagfirli zünübi veftah ki ebvabe fadlike ” dularını okumak.
3-) Kirli elbise ve kirli çorapla camiye gitmemek. Soğan , sarımsak gibi ağır kokulu şeylerle camiye gitmemek.
4-) Ezan okunmamışsa ve kerahet vakti de değilse , mescide girdikten sonar iki rekat tahiyyatü’l- mescit namazı kılmak.
5-) Mescide laubali şekilde girmemek , gelişi güzel oturmamak , mescitte bir şey yiyip içmemek ,görültü yapmamak , zaruret olmadıkça dünya kelamı konuşmamak , alış veriş yapmamak , dilencilik yapmamak , dilencilik yapanlara sadaka vermemek , vaktin ezanı okunduktan sonra bir mescitten çıkıp başka bir mescide gitmemek.
6-) Namaz kılanların önünden geçmemek , namaza durmadan önce boş safları doldurmak , safların sık ve düzgün olmasına dikkat etmek.
7-) Cami ve mescitlerde okunan Kur’an , vaaz ve hutbeleri tam bir hürmetle dinlemek. Cemaate duyurmak için vaizler , seslerini ihtiyaç kadar yükseltebilirler. İtikafa giren , yolcu ve garip olan kişilerin mescitte oturmasında , bir şey yiyip içmesinde de yatmasında bir mahzur yoktur.

Author: Dini

Bir cevap yazın