İslam ve Dinin Bilgiler

İnsana yaratılıştaki gayeye ulaşabilmesi için peygamberler vasıtasıyla bildirilen emir ve hükümlere ” din ” denir insanlar Allahu Teala’yı tanımaya, O’na iman etmeye ve kulluk yapmaya davet edilmişlerdir. İslam , sevami olan bütün dinlerin adı olup yegane hak dindir. Ancak Tahrife uğramış ilahi dinler bu vasıflarını kaybettiklerinden ” islam” dan maksat bizim dinimiz olan islam dinidir. İslam’ın beş Şartı vardır. Bunlar , Kelime-i Şehadet , Namaz , Oruç , Zekat ve Hac’dır.

İslam dininin dünyaya ve ahirete ilişkin bütün hükümleri dört kaynaktan elde edilir. Bunlara dört delil anlamın da ” Edille-i Erbaa” da denip asli delilleridir.Bunlar sırasıyla : Kitap , Sünnet, icma ve kıyas’tır.

Kitap Alalhu Teala’nun Resulü Hz.Muhammed’e (s.a.v) Arapça olarak indirdiği , mushaflarda yazılıp bize kadar tevatür yoluyla naktedilmiş olan , fatiha süresi ile başlayıp Nsa süresi ile sona eren Kur’an-ı Kerimdir.

Sünnet Hz. Peygamber’in (s.a.v) Söz fiil ve takrirleridir. Sünnetin Şer’i (dini) bir delil olduğu ayetlerle sabittir. Takrir: Hz. PEygamberin yapulan bir şeyi güzel bulup tasdik manasında sukut etmesidir.

İcma Hz. Muhabbem ( s.a.v) Efendimizin ümmetinden olan müctehidlerin , Hz. Peygamber’in vefatından sonraki herhangi bir devirde Şer’i dini bir hüküm hakkında görüş birliğine Varmalarıdır.

Kıyas Ayet ve hadislerde hakkında hüküm bulunmayan bir meseleyi ortak özelliklerden dolayı , hakkında hüküm bulunan bir mesele ile karşılaştırmak ,onun hükmünü buna da vermek demektir.

Author: Dini

Bir cevap yazın