Hastaların Namazı Nasıl Kabul Olunur

Hastalık , bedenin tabi halini kaybetmesinden meydana gelen bir güçsüzlük durumdur.
Hastalar da akılları başlarında bulundukça bir takım din görevlileri ile sorumludurlar. Bununla beraber dinimiz onların haklarında bir çok kolaylık göstermiştir. Namaz hakkında bunlar için gösterilen kolaylıklar aşağı da açıklanmıştır:

1-) Bir hasta , gücüne göre namaz kılmakla yükümlüdür. Ayakta durmaya gücü yetmeyen veya ayakta durması iyileşmesinin uzamasına veya hastalığının artmasına sebep olacağı anlaşılan bir hasta oturarak namaz kılar. Oturmaya da gücü yetmezse , gücüne göre yan üzeri veya sırt üstü yatarak işaretle ” ima ” ile namazını kılar.


2-) İma, namazda rükü ve secdeye işaret olmak üzere başı eğmektir. Bu ayakta yapılabileceği gibi oturarak da yapılabilir. Bir şeye dayanarak ayakta yapılması mümkün olan ima yatarak yapılamaz , bu caiz değildir. Eğer hasta olan kişi ayakta durmaya gücü yetmezse kıyam ona lazım gelmez. Bu kişinin oturarak ima ile namaz kılması gerekir.
b İma ile de namaz kılmaya gücü olmayan hastadan bir gün ve bi gecelik veya daha ziyade olan namazları sonraya kalır. iyileşince bunları kaza etmesi gerekir. Diğer bir rivayete göre , bir gün veya bir geceden ziyade olan namazları tamamen üzerinden düşer . Aklı başında olsa da hüküm böyledir.


4-) Hastalığından dolayı oturduğu halde namaz kılabilen veya ima ile kılmak zorunda olan kimse , bu hastalığı esnasında kılamadığı namazları , sağlığa kavuştuktan sonra kaza edince oturarak veya ima ile kılamaz. Çünkü özür kalkmıştır. Fakat sağlıklı halinde kazaya bırakmış olduğu namazlarını böyle hastalığı sorasında kaza edecek olsa , oturarak veya ima ile onları kılabilir , çünkü gücüne göre yükümlü olur , gücünün yetmediği bir şey ondan istenmez.


6-) Namaz kılarken rahatsızlanan kimse namazın geri kalan belli rüknünü gücü yettiği şekilde tamamlar. Bir hastalık sebebiyle oturarak namaz kılan kimse rükü ve secde ettikten sonra iyileşirse namazına ayakta devam eder. Hasta olan kişinin namazını ima ile kılarken namaz esnasında rükü ve secdeye gücü yeterse namazını yeniden kılması gerekir.

Author: Dini

Bir cevap yazın