Dinimizde İftitah Tekbirinin Edası

İftitah Tekbiri:

Namaza ” Allahu Ekber ” diyerek başlanır. Bu bir iftitah ” başlangıç” tekbiridir. Buna tahrime tekbiri de denir. İftitah tekbiri ancak Allahu Teala’nın şanını yüceltecek olan O’na mahsus bir ifade ile yapılır. Bununla namaza girilmiş ve dış alemde alaka kesilmiş olur. Tarime tekbiri namazın önünde bulunması sebebiyle şarta benziyorsa da , rükünlere bitişik olması yüzünden , oda bir rükün sayılmıştır. Şafii maliki ve hanbeli mezheplerine göre iftitah tekbiri aslen namazın bir rüknüdür.
Tekbirle birlikte namazda dünya kelamı konuşmak yemek , içmek , gülmek gibi işler haram olduğu için : bu tekbire tahrime tekbiri denmiştir.

İftitah Tekbirinin Edası :

Hanefiler ihtitah tekbirinin edası için aşağıdaki hususlara riayet etmelidirler:

1-) Yalnız namaz kılan iftitah tekbirini kendisine işittirecek kadar sesli söylemelidir. Tekbiri kalbinden getiren yahut sessiz olarak dudaklarından gösteren kimsenin tekbiri kafi değildir. Bu husus namazdaki diğer bütün sözlü ibadetler gibidir. İmamın tekbiri arkasında ki cemaate duyurabilmesi için yüksek sesle alması müstehaptır.
2-) İhtitah tekbiri , baş parmaklar kulak yumusağı hizasına varıncaya kadar elleri kaldırmakla alınır. Kadınlar ise iftitah tekbirinde ellerini omuzları hizasına kadar kaldırırlar. İftitah tekbiri esnasın da parmaklar tabii halinde bırakılır , ne fazla açılır ne de fzla kapatılır. Ellerini kaldırması sünnet olan yere kadar kaldırmaya gücü yetmeyen kimse gücünün yettiği yere kadar kaldırır. Sadece bir elini kaldırmaya gücü yeterse o elini kaldırır.
3-) Nafile namazlar dışında , gücü yetenler için tekbiri ayakta durarak almak lazımdır. Ayakta duramayan kişi oturarak tekbir alabilir.


4-) Tekbir gücü yetenler için Arapça olmalıdır. Arapçadan başka bir ifade ile sahih olmaz. Ancak aciz olma durumu olursa o taktirde başka bir dilde de olabilir. Namaza başlarken ” Allahu Ekber ” yerine ” Allahu-l Kebir ” veya ” Allahü kebir” yahut ” Allah” denilmesi de farz için vardır. Bununla birlikte namaza ” Allahü Ekber (Allah En büyüktür) sözü ile başlamak vacip, bu sözden başkasını söylemek ise ise tahrimen mekruhtur.
5-) Ekber yerine bir elif ziyade ederek ” Allahü Ekbar ” ve Allah yerine baştaki Elife med ” uzatma ” ilave ederek Çünkü birincide mana değişmiş olur. ikincisinde de istifham ” şüphe” manası ortaya çıkar. Namaz içinde de sünnet olan intikal tekbirlerinde de böyle okuyuş namazı bozar. Ekber’in ” kef” ini yumuşak okuyarak ekber denilmesi namaza zarar vermez. Ayrıca ” Allah” lafzının ” he” sini ve ” ekber ” lafzının ” re” sini uzatmak da hatalıdır.


6-) iftitah tekbiri edası için vaktin girmesi , vaktin girdiğine inanmak yahut kanaat getirmek , avret yerlerini örtmek , abdestsizlikten ve necasetten temizlenmek ve niyet etmiş olmak şarttır. Ayrıca niyet ile tekbir arasında yemek içmek konuşmak gibi şeylerle ara verilmiş olmalıdır. Tekbir bütün bunlardan sonra alınmış olmalıdır. Ayrıca imama uyan kimsenin tekbiri imamın tekbirinin önüne geçmemelidir. İmam tekbiri bitirmeden cemaat eğer tekbiri bitirse cemaatin namaza başlaması sahih değildir. Özürsüz olarak tekbiri kıbleye dönmeden almalıdır.


7-) İmama uymak üzere ayakta alınan iftitah tekbirinin tamamı kıyam halinde alınması şarttır. Bunun için rukü halinde buluna imama uyan kimse , kıyam halinde ” Allahü Ekber ” derken ” Allah” lafzını ayakta, ” Ekber” lafını rukua eğildikten sonra söylerse , imama uymuş sayılmaz. Rekata yetişmek acelesiyle namazımızı bozmayalım.

Author: Dini

Bir cevap yazın