Dinimizde Hadesten Necasetten Taharet

Hadesten Taharet :

Abdestsizlik , cünüplük , hayız veya lohusa hallerinde bulunmaya ” hades hali ” denir. Abestsizlik küçük hades , diğerleri büyük hadestir. Namaz kılacak kimsenin abdestsiz ise abdest alması , cünüp , hayız veya lohusa ise gusletmesi farzdır. Abdest ve gusül temiz su ile alınır. Abdest almak veya gusletmek için su bulunamazsa toprak ile teyemmüm edilir. Böylece hadesten temizlenmiş olunur. Farz , vacip , sünnet veya nafile tam namaz veya tilavet yahut şükür secdesi gibi eksik namaz için bir namaz sahih olmaz. Namaz kılarken herhangi bir sebeple abdest bozulsa , namaz da bozulmuş olur. Hadesten taharet namazındiğer şartları gibi sıhhat şartlarından olup teferruhatlı bilgi kitabin önceki kısımlarında verilmiştir.

Necasetten Taharet

Necasetten raharet: namaz kılan kimsenin bedeni, elbisesi ve namaz kılacağı yerdeki namaza mani olan pisliği temizlemesidir.
Pislik eğer ağır necasetse , katı olanında 2.8 gramdan ” 1 dirhem ” , sıvı olanında ise avuç içi miktarından fazla olması halinde yıkamak farzdır. Yıkanmadığı takdirde kılınan namaz caiz değildir. Pislik katı olanında 2.8 gram, sıvı olanında avuç içi kadarsa , bunu yıkamak da vaciptir. Fakat böyle bir pislik olduğu halde kılınan namaz caizdir. Pislik eğer bu ölçülerden az ise yıkayıp temizlemek sünnettir.

Pisliğin temizlenmesi avret mahalini başkaları göstermeden mümkün olmuyorsa , temizlemeden namaz kılabilir. Bir kimse üzerinde namaza mani olacak miktarda necaset görse , fakat onun ne zaman bulaştığını bilmese , önceden kıldığı namazları iade etmesi gerekmez. Elbise veya bedenin hafif necaset buluşan kısmını dörtte birden az olması namaza mani olmaz. Ancak temizlenmesi islama daha uygun bir davranıştır.

Şafiilere Göre Taharet:

Kitabin ilk kısmında hanefi fıkhına göre verilen taharet bilgilerine ilaveten aşağıdaki hususların şafiilerce ayrıca bilnimesi gerekmektedir:

1-) Temizliğin vasıtaları dörttür: Su, toprak taş ve tabaklama
2-) Temizliğin maksatları : abdest , gusül , teyemmüm ve diğer temizlik yollarıyla necaseti gidermektir.
3-) Hades üçe ayrılır. küçük hades, büyük hades , orta hades , guslü icab ettirir. büyük hades hayız ve nifastan hasıl olur.
4-) köpek ve domuz ağır necasetten sayılmıştır.
5-) Sıvı halinde az olsun çok olsun sarhoşluk veren her şey necistir.
6-) Meni ” idrar , mezi ve vedinin tersine ” temizdir.
7-) insan balık ve çekirge ölüleri temizdir. Dolayısıyla bunlardan kesilen parçalarda temizdir. diğer hayvanlardan kesilen parçalar ise necistir.
8- vücut veya elbise veya namaz kılınan yerin bir kısmı pislenmiş olur , fakat hangi taraf olduğu bilinmez ise hepsini yıkamak lazım olur.
9-) Bir kimse namaz kılarken elbisesi necasete değse veya üzerinde necaset bulunan bir şeyi eline alsa namazı sahih değildir.
10-) Bir ayakkabının altı necis olursa onunla cenaze namazı kılamaz , yalnız üst tarafı temiz olursa , üzerine basıp namaz kılarsa caiz olur.
11-) Def’i hacette idrar ve dışkıdan istibra etmek vaciptir. Bir kimse kamışında idrar bulnuup az sonra akıntı olacağını zannettiği halde abdest alırsa , abdesti sahih değildir.
12-) Helanın haramları vardır , Bunlar şöyledir :
a-) kırda, çölde ,otuz santim yüksekliğinde bir şeyin yanında oturmdan kıbleye doğru yüz çevirmek veya sırtını dönmek.
b-) camiye def’i hacet yapmak
c-) kabir üzerinde oturup def’i hacet yapmaktır.
d-)suyun içinde def’i hacet yapmak , yalnız deniz , nil , ve dicle gibi çok olursa sakınca yoktur. Ancak bir mecburiyet yoksa yapmamalıdır.

Author: Dini

Bir cevap yazın