Dinimizde Cenaze Namazı

Cenaze namazının sahih olması için cenaze de aranan şartlar şunlardır:
Ölünün müslüman olması.
Yıkanmış ve temiz olması.
Cenazenin hazır olması.
Cemaatinin önünde bulunması.
ölünün tamamının veya çoğunun ya da başı ile birlikte yarısının mevcut olması.
Cenaze namazının ayakta kılınması.
Cenazenin yere konulmuş olması. ” omuzlarda i binek veya araba üzerinde olmaması”.
Cenaze namazının rükünleri dört tekbir ile kıyamdan ibarettir. Bu namazda rükü ve secde olmadığı gibi kıraat ve teşehhüt de yoktur. Namazın sonunda selam vermek de vaciptir.
Cenaze namazının sünnetleri şunlardır:

İmamın, cenazesinin göğsü hizasında durması.
Birinci tekbirden sonra ” sübhaneke” okumak.
İkinci tekbirden sonra Salli-Barik okumak.
Üçüncü tekbirden sonra dua okumak.
Cenaze Namazı Şöyle Kılınır:

Cenaze sağ tarafı kıbleye gelecek şekilde namazı kılınacak yere konulur. İmam , cenazenin göğsü hizasında durur. Cemaat ayakta ve kıbleye karşı imamın arkasında saf bağlar , cemaatin en az üç saftan oluşması müstehaptır.
Niyette cenazenin erkek veya kadın , erkek çocuğu veya kız çocuğu olduğu belirtilir.

İmam ” niyet ettim Allah rızası için şu erkek veya kadın kişinin cenaze namazını kılmaya ve ölü için duaya” diye niyet eder ve ” Allahu Ekber” diyerek tekbir getirir.
Cemaat bu niyete ” uydum hazır olan imama ” cümlesini de ekler.

Niyetten sonra imam yuksek sesle , cemaat sessizce ” Alalhu Ekber” diyerek birinci tekbiri alıp ellerini kulak hizasına kaldırır ve göbek altına bağlar.
İmam ve cemaat sessizce Sübhaneke’yi okurlar. Sübhaneke’de diğer namazlarda okunmayan ve celle senaük cümlesi de okunur. Eller kaldırılmadan baş ve göz işareti yapılmadan ikinci tekbir alınır. Hem imam heme cemaat sessizce Salli-Barik okur. Sonra üçüncü tekbir alınır ve cenaze duası okunur. Daha sonra dördüncü tekbir alınır ve bir şey okumaksızın önce sağ tarafa, sonra sol tarafa selam verilir ve eller yan tarafa bırakılır. Böylece cenaze namazı bitirilmiş olunur. Hanefi ve maliki mezhebinde cenaze namazının camide kılınması mekruh ise de şafii mezhebinde beis yoktur.

Cenaze Namazı kılınmayan kimseler Şunlardır:

  • Müslüman olmayanlar.
  • Annesini veya babasını kasten öldürenler.
    *Silahlı çatışmada öldürülen yol kesiciler.

Şafiilere göre cenaze namazı rüknü yedidir. Niyet getirmek , namaz kılanın gücü yeterse ayakta namaz kılmak , dört tekbir almak , birinci tekbirin akabinde , fatiha okumak , ikinci tekbirden sonra Peygamber’e (s.a.v) ve aline salavat getirmek , üçüncü tekbirden sonra ölüye dua etmek , dördüncü tekbirden sonra selam vermek.

Author: Dini

Bir cevap yazın