Posted in Kıyamın Tanımı

İslam ve Dinin Bilgiler

İnsana yaratılıştaki gayeye ulaşabilmesi için peygamberler vasıtasıyla bildirilen emir ve hükümlere ” din ” denir insanlar Allahu Teala’yı tanımaya, O’na…

Makalenin devamı...