Posted in İslamda Kraat Tanımı

İslamda Kıraat Tanımı

Ağız ile okumak demektir. Namazda kıraat , namaz kılınan kendisi işitebilecek derecede dili ile harfleri belirterek Kur’an-ı Kerim ayetlerinden bir…

Makalenin devamı...
Posted in Dinimizde Kaza Namazları

Kaza Namazlarının Vakti

Kaza namazlarının belirli hiç bir vakti yoktur. hiç Bir namaz kılınmayan üç vakti dışında her zaman kaza namazı kılınabilir. Hiç…

Makalenin devamı...
Posted in Dinimizde Kaza Namazları

Kaza Namazlarının Kılınışı

Kaza namazları , yalnız kılınabileceği gibi , aynı gün ve aynı vakte ait iseler cemaatle de kılınabilir. Cemaatle kaza namazı…

Makalenin devamı...
Posted in Dinimizde Kaza Namazları

Kaza Edilen ve Edilmeyen Namazlar

Şüphesiz ki : her zaman vaktinde kılınmalıdır. Fakat vaktinde kılınmayan veya kılınamayan bazı namazların kazası olurken , bazılarının kazası olmaz…

Makalenin devamı...
Posted in Kıyamın Tanımı

Nakil Vasıtalarında Namazın Kıyamı

Bir özür bulunmadıkça , farz namazlar hayvan üzerinde kılınmaz. Vitir namazı , cenaze namazı , tilavet secdesi ve kaza namazı…

Makalenin devamı...
Posted in Kıyamın Tanımı

Kıyamda Şafiilerin Farklılıkları

1-) Ayakta bir şeye dayanarak durmak namaza zarar vermez. Ancak gerek yok iken yapmak doğru değildir. Namazın adabına ters düşer….

Makalenin devamı...
Posted in Kıyamın Tanımı

Dinimizde Kıyamın Düşmesi?

Fakihler aşağıdaki hususların tahakkıkıyla ayakta durmakta aciz olan kimselerden kıyamın düşeceğini söylemişlerdir: 1-) Bir hasta gerçek olarak ve hükmen ayakta…

Makalenin devamı...
Posted in Kıyamın Tanımı

İslamda Kıyamın Tanımı

Kıyam: Bir rükün olan kıyam : namazda ayakta durmaktır. Farz ve vacip namazların ayakta kılınması farzdır. Bundan dolayı gücü yeten…

Makalenin devamı...
Posted in Kıyamın Tanımı

Dinimizde Hastalıkların Kıyamı

Bir hasta ayakta namaz kılmaya güç yetiremez ise namazı oturduğu yerde kılar. Otururken gücü varsa teşehhüte oturduğu gibi oturur ve…

Makalenin devamı...
Posted in Genel

İslami ve Dini Bilgiler

İnsana yaratılıştaki gayeye ulaşabilmesi için peygamberler vasıtasıyla bildirilen emir ve hükümlere ” din ” denir insanlar Allahu Teala’yı tanımaya, O’na…

Makalenin devamı...